1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Utworzono: czwartek, 12 stycznia 2017 18:16

POSIEDZENIE ZARZĄDU 21.12.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 21.12.2016 roku rozpatrzył sprawy: zadłużeń czynszowych, członkowsko mieszkaniowe i podjął następujące decyzje:

1. Po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym i negocjacjach dokonał wyboru firmy ubezpieczającej majątek spółdzielni.

2.   Podjął uchwałę o wysokości stawki umorzenia wieczystego użytkowania terenów.

3. Zobowiązał dział techniczny do przeprowadzenia kolejnej akcji informacyjnej związanej z występującymi zaczadzeniami w lokalach mieszkalnych oraz do przeprowadzenia rozmów z firmą kominiarską odnośnie czyszczenia tzw. przykanalików.

4. O zakupie miernika do pomiarów elektrycznych i środków ochrony bhp pracowników.


Utworzono: wtorek, 06 grudnia 2016 11:24

POSIEDZENIE ZARZĄDU 01.12.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 01.12.2016 roku rozpatrzył sprawy: obniżki zaliczek na centralne ogrzewanie, zadłużeń czynszowych, przyznania nagród dla sprzątających na wniosek mieszkańców, umów na odpłatne parkowanie, członkowsko mieszkaniowe i podjął następujące decyzje:

1. Kontrolnych odczytów liczników ciepła z udziałem przedstawicieli MPEC.

2. Remontu pomieszczeń do wynajmu w budynku administracyjnym.

3.Uchwalił zmiany w Regulaminie wynagrodzeń pracowników spółdzielni.

4. Rozstrzygnął przetarg na wyłonienie firmy, która dokona wymiany wodomierzy w zasobach spółdzielni (40 budynków).


Utworzono: piątek, 25 listopada 2016 10:39

POSIEDZENIE ZARZĄDU 22.11.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 22.11.2016 roku rozpatrzył sprawy: zadłużeń czynszowych, członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Zawarcia ugody odnośnie spłaty zadłużenia.

2. Przyjął stanowisko w sprawie finansowania zakupu urządzenia do odczytu radiowego wraz z nakładkami, które zostanie przedstawione Radzie Nadzorczej i uwzględnione w regulaminie GZM oraz w dalszych działaniach Zarządu po akceptacji Rady Nadzorczej.


Utworzono: piątek, 22 listopada 2016 10:36

POSIEDZENIE ZARZĄDU 18.11.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18.11.2016 roku rozpatrzył sprawy: prenumeraty na 2017 rok, przyznania pani sprzątającej nagrody na wniosek mieszkańców, zadłużeń czynszowych, członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Zagospodarowania odpadów pochodzących z ze ścinki drzew i krzewów.

2. Dalszych działań w zakresie ubezpieczenia majątku spółdzielni na 2017 rok.

3. Przygotowania planu zagospodarowania terenu przy ul. Browarnej.

4. Ponownie omówił kwestię zmiany stanowiska w sprawie wymiany wodomierzy i zakupu urządzenia do odczytu radiowego wraz z nakładkami. Decyzja zostanie podjęta na następnym posiedzeniu Zarządu.


Utworzono: piątek, 18 listopada 2016 07:00

POSIEDZENIE ZARZĄDU 08.11.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 08.11.2016 roku rozpatrzył sprawy: zmian godzin otwarcia kasy, skarg, wynajmu lokali użytkowych, zadłużeń czynszowych, członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Dokonał wyboru oferty na remont kominów w budynkach: Łysa Góra 290.

2. Podjął uchwałę o likwidacji środków trwałych i nisko-cennych.

3. Weryfikacji terenów przypisanych dla pracowników sprzątających.

4. Wstępnie rozważył zmianę stanowiska w sprawie wymiany wodomierzy i zakupu urządzenia do odczytu radiowego wraz z nakładkami.

5.Zapoznał się z propozycjami doposażenia placów zabaw w Łysej Gorze wspólnie z Wójtem Gminy Dębno, które przedstawił prezes zarządu.


Utworzono: czwartek, 03 listopada 2016 09:34

POSIEDZENIE ZARZĄDU 24.10.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 24.10.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Remontu kominów w budynkach: Łysa Góra 290 i Legionów Piłsudskiego 23a.

2. Ustalił terminy przeglądów jesiennych.

3. Przekazania pomocy podopiecznym Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych.

4. Przyjął stanowisko w sprawie wymiany wodomierzy, które przedłoży Radzie Nadzorczej.


Utworzono: środa, 19 października 2016 13:02

POSIEDZENIE ZARZĄDU 14.10.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14.10.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Wstępnie przedyskutował z zmiany w prawie energetycznym. Dalsze działania odnośnie zmian w regulaminie GZM będą podjęte po konsultacjach z Istą Polska i radcą prawnym.

2. Zakresu prac remontowych w lokalu użytkowym w bud. Legionów Piłsudskiego 23a.

3. Przeglądu stanu technicznego wszystkich kominów do końca czerwca 2017 roku .

4. Zapoznał się z przepisami w zakresie ochrony ptaków przy pracach termo modernizacyjnych, które zostaną uwzględnione przy ogłaszaniu przetargów i ich przeprowadzaniu.


Utworzono: czwartek, 13 października 2016 13:48

POSIEDZENIE ZARZĄDU 04.10.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 04.10.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.

2. Opomiarowania ujęć wody w lokalach użytkowych i wymiany domofonu bud. Ogrodowa 44 kl.II.

3.Działań w zakresie montażu podzielników kosztów ciepła.

4.Suszarni w bud. Partyzantów 7.

5. Działań odnośnie wymiany wodomierzy i regulaminu rozliczania wody.


Utworzono: wtorek, 27 września 2016 08:19

POSIEDZENIE ZARZĄDU 16.09.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16.09.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Zadłużeń lokali użytkowych, usunięcia kiosku, wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej, wyrażenie zgody na montaż rolet zewnętrznych, wymiany domofonu, wyrażenia zgody na podnajem.

2.Stanowiska Zarządu w zakresie planowanej wymiany wodomierzy na nowe.

3.Uczestnictwa spółdzielni w przygotowaniu dokumentacji i zawarcia umowy w sprawie tzw. białych certyfikatów.

4. Zapoznanie się z ostatecznym rozliczeniem kosztów CO.

5. Zaakceptował zmiany w regulaminie pracy.

6. Rozpatrzył pilną konieczność remontu dachu na Ogrodowej 13.

7. Zatwierdził dokumenty na posiedzenie Rady Nadzorczej dotyczące realizacji planów remontowych i poszerzenia planu remontowego w 2016 roku.


Utworzono: poniedziałek, 12 września 2016 10:27

POSIEDZENIE ZARZĄDU 30.08.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 30.08.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Odmowie obniżenia stawki czynszowej dla najemcy lokalu użytkowego.

2.Dalszych działań z udziałem przedstawiciela Rady Nadzorczej w celu wyłonienia wykonawcy –firmy, która wymieni wodomierze na nowe.

3. Skrócenia czasu pracy dozorców w sobotę.

4.Uczestnictwa spółdzielni w przygotowaniu dokumentacji i zawarcia umowy w sprawie tzw. białych certyfikatów.

5. Zapoznał się z wynikami ekonomiczno-finansowymi spółdzielni za I półrocze 2016 roku, które są porównywalne z I półroczem 2015 roku.

6. Do przetargu na przeprowadzenie badania bilansu spółdzielni za 2015 rok zgłosiło się 13 oferentów. Oferty zostaną przekazane Radzie Nadzorczej w celu dokonania wyboru.

7. Rozliczenie sezonu grzewczego 2015/2016 zostanie dostarczone przez ISTĘ Polska do 15 września 2016 roku. Mieszkańcy otrzymają rozliczenie do końca września 2016 roku.


Utworzono: czwartek, 25 sierpnia 2016 13:49

POSIEDZENIE ZARZĄDU 23.08.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 23.08.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. O rozłożeniu na raty zadłużeń czynszowych na wnioski dłużników.

2.Zapoznał się wstępnie z ofertami na wymianę wodomierzy. Dalsze działania z udziałem przedstawiciela Rady Nadzorczej zostaną podjęte po uzupełnieniu złożonych ofert przez oferentów.

3. Przyjął wstępnie stanowisko odnośnie pokrycia kosztów wymiany wodomierzy, które zostanie przedstawione Radzie Nadzorczej.

4. Zaakceptował projekty regulaminów: porządku domowego i montażu klimatyzatorów, które przedstawi Radzie Nadzorczej do uchwalenia.


Utworzono: poniedziałek, 18 lipca 2016 12:49

POSIEDZENIE ZARZĄDU 11.07.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11.07.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. O wszczęciu procedury eksmisji z mieszkania przy ul. Ogrodowej 12.

2. Zapoznał się z przygotowaniem do rozliczenia kosztów co za sezon grzewczy 2015/2016.

3. Uchwalenia przez Radę Nadzorczą regulaminu montażu klimatyzatorów.

4. Wynajmu wolnych lokali użytkowych i usunięcia z terenu spółdzielni kiosku po rozwiązaniu umowy najmu.

5. Uregulowaniem kwestii wypłaty udziałów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Odnośnie dalszych działań dotyczących wymiany wodomierzy i obsługi konserwacyjnej.


Utworzono: wtorek, 28 czerwca 2016 08:59

POSIEDZENIE ZARZĄDU 23.06.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 23.06.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. O poinformowaniu Rady Nadzorczej, że został nałożony na spółdzielnię ustawowy obowiązek przekazywania w jednolitym pliku danych do Urzędu Skarbowego i wymagany będzie zakup oprogramowania.

2. Zapoznał się z aktualizacją bazy danych odnośnie podzielników kosztów ciepła.

3. Przeglądu studzienek burzowych.

4. Realizacji doposażenia wspólnie z Urzędem Miejskim w Brzesku placów zabaw na osiedlu Brzezowieckim.


Utworzono: wtorek, 28 czerwca 2016 08:55

POSIEDZENIE ZARZĄDU 15.06.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15.06.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Aktualizacji danych odnośnie założonych podzielników kosztów ciepła przed rozliczeniem sezonu grzewczego 2015/2016.

2. Zapoznał się z przygotowanymi przez działy: Techniczny i Księgowości informacjami odnośnie rozliczania wody i wymiany wodomierzy. Dalsze decyzje podejmie po konsultacji z Radą Nadzorczą i dyskusji na Walnym Zgromadzeniu.

3. Ustalił jakie działania zostaną podjęte w celu wyliczenia ryczałtu za wodę dla najemców.

4. Wynajmu wolnych lokali użytkowych.

5. Zapoznał się z wynikami komisji konkursowej i sposobem przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika działu technicznego.


Utworzono: środa, 08 czerwca 2016 11:02

POSIEDZENIE ZARZĄDU 03.06.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 03.06.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe, zadłużeń czynszowych i podjął decyzje w następujących sprawach:

1.Rozstrzygnął sprawy odnośnie zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy przy Ogrodowej 5 i dzierżawy miejsc postojowych przy ul. Ogrodowej 12.

2.Powołał komisję konkursową do przeprowadzenia wyboru kandydata na kierownika Działu Technicznego.

3.Powołał Koordynatora Danych Osobowych.

4.Przygotowania analizy ekonomicznej o zleceniu usług remontowych i konserwacyjnych na zewnątrz.

5.Przeprowadzeniu rozeznania o zakresie prac związanych ze sprawdzeniem przyczyny zapadania się gruntu na oś. Jagiełły 5 i 8 i przeciekaniu wód gruntowych do budynków przy ul .Ogrodowej 15 i 16.


Utworzono: wtorek, 17 maja 2016 11:52

POSIEDZENIE ZARZĄDU 12.05.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 12.05.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Zaakceptował propozycje zmian w regulaminie GZM, które przedstawi Radzie Nadzorczej do uchwalenia.

2. Rozważył kwestię rozliczania wody i wymiany wodomierzy. Dalsze decyzje podejmie po konsultacji z Radą Nadzorczą i dyskusji na Walnym Zgromadzeniu.

3. Przeprowadzeniu negocjacji wysokości opłat za dzierżawę gruntu pod garażami dla dzierżawców z Ogrodowej i osiedla Jagiełły.

4. Wstępnie omówił kwestię wyłonienia biegłego rewidenta do oceny sprawozdania finansowego za 2016 rok.


Utworzono: piątek, 06 maja 2016 08:36

POSIEDZENIE ZARZĄDU 28.04.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28.04.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe, rozłożenia zadłużeń czynszowych na raty i podjął decyzje oraz uchwały w następujących sprawach:

1. Rozpatrzył wstępnie propozycje zmian w regulaminie GZM.

2. Zapoznał się z możliwymi rozwiązaniami w sprawie rozliczania dostaw wody, wymiany wodomierzy i kontrolnymi odczytami na koniec maja 2016 roku.

3. Przygotowania terenu pod dalszą zabudowę urządzeń zabawowych na osiedlu Jagiełły.

4. Ujednolicenia opłat za dzierżawę gruntu pod garażami i negocjacjach z dzierżawcami.

5. Wstępnie omówił porządek Walnego Zgromadzenia planowanego na 22 lub 23 czerwca.

6. W sprawie kosztów wysyłania opłat czynszowych.

7. O kontynuacji remontu cokołów w budynkach Jagiełły 5 i 9 oraz wymianie okienek na klatkach schodowych w budynkach Jagiełły 3 i 4 po zapoznaniu się z przesłanymi ofertami.


Utworzono: piątek, 08 kwietnia 2016 10:15

POSIEDZENIE ZARZĄDU 06.04.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 06.04.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje oraz uchwały w następujących sprawach:

1. Wynajmu wolnych pomieszczeń (piwnic).

2. Przydziału identyfikatorów dla mieszkańców korzystających z parkingu Ogrodowa 14, 15.

3. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 rok.

4. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

5. Przedstawił kierunki rozwoju gospodarczego Spółdzielni na 2016 rok.

6. Zatwierdzenie przetargów na docieplenie budynków, remont chodnika przy garażach oraz remont balkonów.


Utworzono: wtorek, 22 marca 2016 11:57

POSIEDZENIE ZARZĄDU 16.03.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16.03.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Zadłużeń czynszowych, ich rozłożenia na raty.

2. Zatwierdził instrukcję wewnętrzną dotyczącą sporządzania pism i dokumentów.

3. Przeprowadzenia analizy zużycia wody na budynkach za ostatnie 3 lata.

4. Omówił kwestie związane z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia i wstępnie ustalił termin na 22-23.06.2016 rok.


Utworzono: poniedziałek, 14, marca 2016 10:48

POSIEDZENIE ZARZĄDU 10.03.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 10.03.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Przyjął projekt planu kosztów i dochodów spółdzielni na 2016 rok wraz z wykonaniem za 2015 rok.

2. Zaakceptował wysokość stawek eksploatacyjnych proponowanych od 1 lipca 2016 roku.

Przyjęty plan kosztów i dochodów wraz ze stawkami eksploatacyjnymi zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.


Utworzono: poniedziałek, 14, marca 2016 10:43

POSIEDZENIE ZARZĄDU 08.03.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 08.03.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Zadłużeń czynszowych, wycofaniu pozwu.

2. Rozpatrzył podania o wydanie identyfikatorów.


Utworzono: poniedziałek, 07, marca 2016 13:30

POSIEDZENIE ZARZĄDU 02.03.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 02.03.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Zadłużeń czynszowych, eksmisji itp.

2. Rozpatrzył podania najemców i dzierżawców o wydanie identyfikatorów i podjął decyzje o odmowie wydania identyfikatorów dla mieszkańców zalegających więcej niż 3 miesiące z czynszem.

3. W związku z zatwierdzeniem przez Radę Nadzorczą planu remontów na 2016 rok, zobowiązał Dział Techniczny do jak najszybszego przygotowania dokumentacji na ocieplenie budynków w celu ogłoszenia przetargów.

4. Wyraził zgodę na wspólne z Urzędem Miejskim sprzątanie terenu przyległego do budynku Legionów Piłsudskiego 40a.

Ponadto omówił sprawę wdrażania w życie regulaminów dotyczących funkcjonowania parkingów przy ul. Ogrodowej 13,14, 15 i 5 i dalszych działań w tym zakresie.


Utworzono: poniedziałek, 22, lutego 2016 06:41

POSIEDZENIE ZARZĄDU 18.02.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18.02.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Zadłużeń czynszowych, wnoszonych reklamacji i obniżenia zaliczek na wodę i c.o.

2. Rozpatrzył podania o wydanie więcej niż jednego identyfikatora do czasowego parkowania. Większość wniosków została oddalona do ponownego rozpatrzenia, po ewentualnej zmianie regulaminu, który przewiduje wyłącznie jeden dodatkowy identyfikator.

3. Zapoznał się z wnioskami składanymi przez najemcę-firmę Centermed- lokalu użytkowego na Browarnej dotyczących realizowanego remontu i po dokładnym rozpatrzeniu, ustalił stanowisko w sprawie wniosków, o którym Centermed zostanie poinformowany pisemnie.

4. Po wniesionych korektach zaakceptował plan remontów na 2016 rok, który zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej.

5. Wyraził zgodę dla firmy Tauron na wejście w teren przy budynku Kościuszki 72 dla wymiany kabla, co poprawi bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców. Dział Techniczny ustali dla Tauronu warunki wejścia w teren i wymogi związane z przywróceniem terenu po wykonaniu wymiany.

6. Dział Techniczny ustali z inspektorem budowlanym czy możliwa jest zmiana sposobu użytkowania budynku sklepu (kiosku) przy ulicy Browarnej na garaż.

7. Dział Techniczny przygotuje niezbędną dokumentację na wydanie warunków zabudowy dla posadowienia garaży przy ulicy Browarnej.    


Utworzono: piątek, 19, lutego 2016 07:00

POSIEDZENIE ZARZĄDU 10.02.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 10.02.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Zadłużeń czynszowych, wnoszonych reklamacji i obniżenia zaliczek na wodę i c.o.

2. Podsumował rozliczenie wody za 2015 rok i podjął decyzję o unormowaniu sprawy wodomierzy, w tym ich legalizacji lub wymiany.

3. Usunięcia przez właścicieli kiosków stojących na gruntach spółdzielni, w których nie jest prowadzona działalność i nie płacony czynsz.

4. Zaakceptował plan remontów na 2016 rok, który zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej.

5. Zatwierdził porozumienie z przedstawicielami pracowników zmierzające do zmiany regulaminu wynagrodzeń i włączenia dodatków stażowych do płacy zasadniczej od 1 stycznia 2017 roku.

6. Ustalił wysokość opłat za korzystanie z parkingu przy Ogrodowej 5.    


Utworzono: wtorek, 02, lutego 2016 12:47

POSIEDZENIE ZARZĄDU 29.01.2016 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 29.01.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Zadłużeń czynszowych i obniżenia zaliczek na wodę i c.o.

2. Rozpatrzył wniesione reklamacje dotyczące rozliczenia wody.

3. Rozstrzygnięcia kontroli wnoszonych deklaracji dotyczących śmieci po konsultacji z radcą prawnym.  


Utworzono: poniedziałek, 18, stycznia 2016 13:09

POSIEDZENIE ZARZĄDU 14.01.2016 R.

Zarząd na pierwszym w tym roku posiedzeniu w dniu 14.01.2016 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Zadłużeń czynszowych i obniżenia zaliczek na wodę i c.o.

2. Omówił sprawy: rozliczenia kosztów co za sezon grzewczy 2014/2015 i współpracę z firmą ISTA w zakresie rozpatrywania reklamacji.

3. Zobowiązał Dział Techniczny do wyboru firmy, która przeprowadzi wymianę wodomierzy nie posiadających ważnej legalizacji.

4. Wstępnie przeanalizował możliwość zlecenia na zewnątrz obsługi elektrycznej spółdzielni i zebrania ofert w tym zakresie.

5. Rozpatrzył zmiany w regulaminie wynagrodzeń polegające na wliczeniu dodatku stażowego do płacy zasadniczej. Dalsze działania w tym zakresie zostaną podjęte po konsultacjach z przedstawicielami pracowników.

Ponadto poruszono sprawy: weryfikacji - po konsultacji z radcą prawnym - członków oczekujących w sytuacji braku nowych mieszkań, odczytów wodomierzy i kontroli podzielników.

 

 ZARZĄD PRZYJMUJE W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI

poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00