1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku

Do podstawowych funkcji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej należy podejmowanie w jej imieniu wszelkiego rodzaju czynności oraz reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz.

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO
Jerzy Fijałkowski Prezes Zarządu
Krzysztof Czapkowicz Z-ca Prezesa Zarządu
Joanna Mróz Członek Zarządu

 

 Zarząd przyjmuje w godzinach pracy Spółdzielni

poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00

  

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku
wybrana przez Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2022 r.
Na kadencję 2022 - 2025 r.

Rada Nadzorcza kontroluje i nadzoruje działalność spółdzielni oraz czuwa nad pracą zarządu.

 

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA W RADZIE KOMISJE
Stanisław Sułek Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Jan Skiba Z-ca Przewodniczącego Rady   
Franciszka Klimek Sekretarz Rady Nadzorczej  
Jerzy Podłęcki Członek Rady Nadzorczej Członek Komisji Rewizyjnej
Andżelika Kudrewicz Członek Rady Nadzorczej Członek Komisji Rewizyjnej
Karol Drużkowski Członek Rady Nadzorczej Członek Komisji Rewizyjnej
Stanisława Nowak Członek Rady Nadzorczej  
Władysława Król Członek Rady Nadzorczej  
 Marian Cupał Członek Rady Nadzorczej  

 

 DYŻURY RADY NADZORCZEJ:

 w biurze Spółdzielni, przy
ul.Ogrodowej 5, pok. 15

w każdy trzeci wtorek miesiąca,
w godzinach: 16.30 - 17.30