1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Utworzono: wtorek, 23, grudzień 2014 11:46

POSIEDZENIE ZARZĄDU 19.12.2014 R.

Na posiedzeniu w dniu 19.12.2014 roku Zarząd podjął decyzję:

1. O zleceniu wykonania deflektorów w budynku przy ul. Westerplatte 7 i usunięciu awarii instalacji gazowej w budynku przy ul. Browarnej.    
2.Rozpatrzył odwołania i prośby mieszkańców w zakresie spraw związanych z rozliczeniem kosztów CO, wysokości zaliczek, odsetek za nieterminowe płatności itp.
3.Podjął uchwały o przyjęcie w poczet członków.


Utworzono: czwartek, 18, grudzień 2014 10:51

POSIEDZENIE ZARZĄDU 11.12.2014 R.

Na posiedzeniu w dniu 11.12.2014 roku Zarząd podjął decyzję:
1. O zleceniu wykonania ekspertyzy w zakresie funkcjonowania przewodów wentylacyjnych w budynku przy ul. Westerplatte 7.    
2. Przez podjęcie uchwały o przyjęcie w poczet członków.
Zarząd ocenił przygotowany przez Dział Techniczny plan potrzeb remontowych na 2015 rok, który zostanie przekazany Radzie nadzorczej.
Rozpatrzył wnioski i prośby pracowników.


Utworzono: środa, 03, grudzień 2014 07:25

POSIEDZENIE ZARZĄDU 27.11.2014 R.

Na posiedzeniu w dniu 27.11.2014 roku Zarząd podjął decyzję:

1. O kontynuowaniu ubezpieczenia majątku spółdzielni przez firmę UNIQA ze względu na bezkonfliktowe, bezproblemowe rozliczanie szkód, bez stosowania wypłaty odszkodowania za szkodę przewyższającą kwotę 300 zł, utrzymanie ceny całorocznej polisy ubezpieczeniowej za 2015 rok na podobnym poziomie jak 2014 roku. Zmiana firmy ubezpieczeniowej spowodowałaby utratę zniżek za kontynuacje i wzrost ceny polisy.    
2. Przez podjęcie uchwały o przeprowadzeniu inwentaryzacji i powołaniu komisji do jej przeprowadzenia.
3. Zobowiązującą Dział Techniczny do przeglądu urządzeń sterujących (pogodówki) we wszystkich węzłach grzewczych do 15 grudnia 2014 roku.
Zarząd wstępnie ocenił realizację planu remontowego na 2014 rok.
Ponadto podjął kilka uchwał w sprawach członkowskich.


Utworzono: środa, 19, listopad 2014 12:25

POSIEDZENIE ZARZĄDU 05.11.2014 R.

Na posiedzeniu w dniu 05.11.2014 roku Zarząd podjął decyzję:

1. Nadpłaty wynikające z rozliczania kosztów CO będą zwracane zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów GZM, na pisemny wniosek mieszkańca ale tylko w przypadku jeśli mieszkanie nie jest zadłużone.
2.Upoważnienia Główną Księgową do wyegzekwowania kar umownych od firmy SKAMER za opóźnienia w rozliczeniu kosztów CO.
3. Zobowiązuje Dział Techniczny do przeglądu dachów, rynien i rur spustowych i ich oczyszczenia przed sezonem zimowym.
Ponadto Zarząd zapoznał się z realizacją prac remontowych ujętych w planie remontowym na 2014 rok oraz podjął kilka decyzji w sprawach członkowskich.


Utworzono: czwartek, 13, listopad 2014 07:10

POSIEDZENIE ZARZĄDU 22.10.2014 R.

Wchodząc w zakładkę „Z prac Zarządu” dowiesz się o najważniejszych sprawach, którymi zajmował się Zarząd Spółdzielni podczas swoich posiedzeń. W zakładce tej znajdziecie Państwo wyłącznie informacje, które dotyczą spraw ważnych i istotnych dla funkcjonowania spółdzielni. Informowanie o tych zagadnieniach rozpoczynamy od ostatniego posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dniu 22.10.2014 roku. Zarząd podjął decyzję o:

1.Kontynuowaniu prac dociepleniowych na Ogrodowej 44, Jagiełły 4 i 7.
2.Dodatkowym wykonaniu w tym roku, wymiany okienek piwnicznych na Ogrodowej 14 i 15 a także nowych cokołów na Ogrodowej 14.
3. Terminach corocznych przeglądów budowlanych ( od 4 do 14 listopada), w których udział wezmą przedstawiciele Rady Nadzorczej wybrani z poszczególnych osiedli.
4. Obciążeniu firmy rozliczającej koszty CO karami umownymi w związku z niedotrzymaniem terminu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.
Ponadto Zarząd wstępnie przedyskutował kwestię ubezpieczenia majątku spółdzielni na 2015 rok pod kątem wyboru najkorzystniejszego rozwiązania, zapoznał się z wynikami finansowymi spółdzielni i podjął szereg decyzji w sprawach członkowskich. 

 

 ZARZĄD PRZYJMUJE W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI

poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00