1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

pdf-ikona

pdf-ikona 

pdf-ikona

 

Regulamin (GZM) rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali - zatwierdzony 14.12.2023 r. - obowiązujący od 01.01.2024 r. 

Regulamin (GZM) rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali - zatwierdzony 22.12.2022 r. - obowiązujący od 01.09.2023 r.

Regulamin (GZM) rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali - zatwierdzony 27.04.2021r.

pdf-ikona Regulamin (GZM) rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali - zatwierdzony 25.05.2020r. - obowiązujący od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.
pdf-ikona Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku - zatwierdzony 19.09.2008 r.
pdf-ikona Regulamin rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania własności odrębnej lokali Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku - zatwierdzony 19.09.2008 r.
pdf-ikona Regulamin ustalający zasady przeprowadzania przetargów organizowanych przez Spółdzielnię na zbycie i ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych przejętych przez spółdzielnię - zatwierdzony 20.05.2014 r.
pdf-ikona Statut - zatwierdzony 23.06.2022 r. uchwałą nr 7/WZ/2022 - Wpisany do KRS - 11.07.2022 (tekst jednolity).
pdf-ikona    

Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1443).

pdf-ikona

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (tekst jednolity) Dz. U. z 2013
p. 1222).

pdf-ikona

Dziennik Ustaw z dnia 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze

pdf-ikona

Regulamin porządku domowego.

pdf-ikona

 Regulamin - dotyczący zasad wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania - zatwierdzony 31.05.2022 r.

pdf-ikona

Regulamin parkingu Ogrodowa 5.

 pdf-ikona  Regulamin montażu klimatyzatorów
pdf-ikona Regulamin utrzymania i remontów lokali mieszkalnych