1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Utworzono: poniedziałek, 28, grudnia 2015 07:00

POSIEDZENIE ZARZĄDU 22.12.2015 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 22.12.2015 roku podjął decyzje w następujących sprawach: 1. Po zapoznaniu się z wnioskami komisji przetargowej, Zarząd dokonał wyboru firmy kominiarskiej, która będzie przeprowadzała przeglądy kominiarskie i czyszczenie kominów od 1 stycznia 2016 roku. 2. Po głębokiej analizie przedstawionych ofert i przeprowadzonych negocjacjach, Zarząd dokonał wyboru firmy ubezpieczającej majątek spółdzielni w 2016 roku. 3. Na wniosek mieszkańców lokali nieopomiarowanych, pracownicy dokonujący odczytów wodomierzy, przeprowadzą kontrolę podzielników kosztów ciepła w mieszkaniach, w których na podzielnikach były zerowe odczyty. 4. Przygotowaniu propozycji zmian w regulaminie wynagradzania polegającego na włączeniu dodatku stażowego do płacy zasadniczej i konsultacji tych zmian z przedstawicielami pracowników spółdzielni.    


Utworzono: wtorek, 22, grudnia 2015 11:00

POSIEDZENIE ZARZĄDU 15.12.2015 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15.12.2015 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach: 1. Zadłużeń czynszowych i obniżenia zaliczek na c.o. 2. Przeprowadzenia inwentaryzacji kasy i potwierdzenia sald drogą weryfikacji. 3. O zakupie rzutnika, który będzie wykorzystywany na walnych zgromadzeniach, posiedzeniach rady nadzorczej i szkoleniach. 4. Przeanalizował wykorzystanie funduszu płac za 2015 rok i zobowiązał dział kadr i księgowości do ustalenia zapotrzebowania na fundusz płac w 2016 roku w związku z podniesieniem najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2016 roku.  


Utworzono: piątek, 20, listopada 2015 11:44

POSIEDZENIE ZARZĄDU 19.11.2015 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 19.11.2015 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach: 1.W związku z podjętymi inicjatywami przez: -  Radę Osiedla Browarna o możliwości realizacji siłowni plenerowej w ramach budżetu obywatelskiego Zarząd wyraził zgodę na użyczenie terenu obok Kręgielni. - Radę Osiedla Jagiełły o możliwości dalszej rozbudowy placu zabaw pomiędzy blokami nr 6 i 7 na osiedlu Jagiełły w ramach budżetu obywatelskiego, Zarząd wyraził zgodę na użyczenie terenu na ten cel. 2. O zorganizowaniu spotkania z wyodrębnionymi właścicielami budynku Legionów Piłsudskiego 27 w celu omówienia sprawy związanej z propozycją Urzędu Miejskiego w Brzesku wzajemnego, ekwiwalentnego użyczenia gruntów przy szkole podstawowej nr 3.   


Utworzono: poniedziałek, 09, listopada 2015 09:10

POSIEDZENIE ZARZĄDU 05.11.2015 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 05.11.2015 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach: 1. Przyjęcia w poczet członków i wyjaśnienia z Urzędem Miejskim w Brzesku możliwości przesunięcia eksmisji do lokalu socjalnego na wniosek zadłużonego mieszkańca.      2. Odnowienia licencji na oprogramowanie bazy danych. 3. O partycypowaniu w generalnym remoncie lokalu użytkowego przy ul. Browarnej w zakresie dotyczącym wymiany głównych ciągów instalacji centralnego ogrzewania. 4. Dokonano wyboru oferty na wykonanie altanki śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 5. 5. Wstępnie rozpatrzono pismo Urzędu Miejskiego w Brzesku dotyczące ekwiwalentnej wymiany gruntów. Decyzja zostanie podjęta po otrzymaniu szczegółowych propozycji ze strony UM. Ponadto omówiono: zaawansowanie w pracach remontowych zaplanowanych na 2015 rok, montaż podzielników, załatwianie zgłoszonych reklamacji w zakresie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, przygotowanie wniosku o wydanie warunków zabudowy pod garaże przy ulicy Browarnej, realizację wniosków z Walnego Zgromadzenia.


Utworzono: poniedziałek, 26, października 2015 13:27

POSIEDZENIE ZARZĄDU 19.10.2015 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 19.10.2015 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach: 1. Przyjęcia w poczet członków.      2. W związku z wysokim zadłużeniem Zarząd zatwierdził dwa wnioski Głównej Księgowej o wykluczenie z członkostwa, które zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. 3. Wystąpienia do Rady Nadzorczej o zmianę Regulaminu GZM w zakresie zwiększenia spłaty kosztów CO do 12 rat, na pisemny wniosek mieszkańca.


Utworzono: piątek, 04, września 2015 08:39

POSIEDZENIE ZARZĄDU 03.09.2015 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 03.09.2015 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach: 1. Zadłużenia czynszowe i rozłożenie na raty, eksmisje itp.      2. Przejęcia od Starostwa Powiatowego w Brzesku w formie użyczenia terenu, na którym znajduje się plac zabaw w Łysej Górze przy budynku 278. 3. O odbudowie śmietnika po jego spaleniu przy ul. Wojska Polskiego 5. 4. Omówił sprawę realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia odnośnie montażu poręczy, parkingu nad spółdzielnią i zdecydował o skierowaniu do mieszkańców ankiet w celu uzyskania informacji, i opinii. Uwzględniając rynek (podaż-popyt) najmu lokali użytkowych w Brzesku, wniosek WZ o renegocjacji umów z najemcami będzie realizowany w 2016 roku poprzez skumulowany wskaźnik inflacji, a przychody z wynajmu poprzez zwiększenie powierzchni dzierżawionej i wynajmu nowych pomieszczeń oraz wprowadzenie opłat za parkowanie na placu przy budynku administracyjnym. 5. O rozwiązaniu umów na wynajem ściany szczytowej przy Wojska Polskiego 1 po wykonanym ociepleniu budynku, a także o uregulowaniu sprawy wynajmu pomieszczeń pod aptekę w budynku Ogrodowa 13.


Utworzono: poniedziałek, 31, sierpnia 2015 09:24

POSIEDZENIE ZARZĄDU 18.08.2015 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18.08.2015 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach: 1. Zadłużenia czynszowe i rozłożenie na raty, zawarcie umowy najmu itp.      2. Zobowiązał Główną Księgową do wstępnego rozeznania odnośnie korzystniejszego ubezpieczenia mienia spółdzielni niż obecnie. 3. O zakupie nowych kontenerów na śmieci i apteczek do pomieszczeń gospodarczych. 4. Zapoznał się z wykonaniem remontów i wykorzystaniem funduszu remontowego na 2015 rok. 5. Ustalił zasady zastępstwa na stanowisku sprzątająca posesji. 6. Ustalił sposób realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia. 7. O zawarciu umowy na wywóz śmieci z budynku administracyjnego z nową firmą po rozwiązaniu dotychczasowej umowy. 8. O zawarciu umowy na dzierżawę terenu i uregulowania parkowania przez najemców na parkingu SM Brzesko.


Utworzono: piątek, 31, lipca 2015 11:42

POSIEDZENIE ZARZĄDU 09.07.2015 R. i 23.07.2015 R.

Zarząd na posiedzeniach w dniach 09.07.2015 i 23.07.2015 roku, na pierwszym rozpatrzył wyłącznie sprawy członkowsko mieszkaniowe a na drugim podjął decyzje w następujących sprawach: 1. Zadłużenia czynszowe i rozłożenie na raty, eksmisje itp.      2. Zobowiązał Dział księgowości do dokładnego i pilnego przeanalizowania spraw związanych z windykacją należności. 3. Zaakceptował zmianę sposobu wykonania remontu i zwiększenie wydatków związanych z remontem rampy w lokalu użytkowym ALTI. 4.  Pracowniczych dotyczących zwolnień i rozwiązania umów o pracę.


Utworzono: wtorek, 07, lipca 2015 10:52

POSIEDZENIE ZARZĄDU 03.07.2015 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 03.07.2015 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach: 1. Zadłużenia czynszowe i rozłożenie na raty, eksmisje itp.      2. Poszerzenia planu remontowego w zakresie rzeczowym i finansowym na 2015 rok, który zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia wraz z wystąpieniem o przyznanie pożyczek z funduszu mienia. 3. Zmian w Regulaminie Pracy odnoszących się do dyscypliny pracy. Na zakończenie Zarząd podsumował odbyte w dniu 25.06.2015 roku Walne Zgromadzenie.


Utworzono: poniedziałek, 22, czerwca 2015 13:37

POSIEDZENIE ZARZĄDU 18.06.2015 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18.06.2015 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach: 1. Członkowsko – mieszkaniowe - przyjęcie w poczet członków, rezygnacje z członkostwa, zadłużenia czynszowe i rozłożenie na raty, itp.      2. Zapoznał się i zaakceptował: - protokół Komisji Przetargowej na wykonanie remontu rampy w lokalu użytkowym przy ul. Leg. Piłsudskiego 19, - z koniecznością wykonania izolacji ścian fundamentowych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 5, - zlecenie wymiany drzwi w budynkach Jagiełły 2, 3, 5 i w budynku warsztatowym, - z potrzebą zakupu dwóch metalowych szafek na przechowywanie dokumentacji zawierającej dane wrażliwe, - poszerzenie planu remontowego na 2015 rok i przedstawienie Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia. 3. Decyzję o skierowaniu dwóch wniosków do Rady Nadzorczej o wykluczenie z członkostwa ze względu na zadłużenie czynszowe. 4. Wstępnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Brzeska o wykupienie gruntu pod drogę dojazdową do hali sportowej. Dalsze działania zostaną podjęte po uzyskaniu opinii prawnej. 5. Pracowniczych dotyczących zasad wynagradzania i wyliczania odprawy emerytalnej.


Utworzono: poniedziałek, 25, maja 2015 07:06

POSIEDZENIE ZARZĄDU 21.05.2015 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 21.05.2015 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach: 1. Członkowsko-mieszkaniowe - przyjęcie w poczet członków, rezygnacje z członkostwa, zadłużenia czynszowe i rozłożenie na raty, itp.      2. Zapoznał się i zaakceptował: - protokół Komisji Przetargowej na wykonanie prac dociepleniowych na 4 budynkach: wpłynęła jedna oferta mimo ogłoszenia w Dzienniku Polskim. - konieczność rozszerzenia zlecenia przy budowie chodnika wzdłuż budynków Wojska Polskiego 1,3,5,7, - zlecenie wymiany okna w pawilonie wynajmowanym PSS Społem i wymiany drzwi w budynku Jagiełły 3. 3. Uchwalił porządek Walnego Zgromadzenia i ustalił termin na 25 czerwca 2015 roku. Ostateczna decyzja w tej sprawie nastąpi po konsultacji z Radą Nadzorczą. 4. Podziału nadwyżki bilansowej. Wniosek Zarządu w tej sprawie zostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu. 5 Informacji o wykonaniu zaleceń polustracyjnych, która zostanie przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu. 6. O konieczności zakupu niszczarki ze względu na złą jakość jedynej niszczarki w spółdzielni.


Utworzono: czwartek, 14, maja 2015 08:06

POSIEDZENIE ZARZĄDU 27.04.2015 R.

 Zarząd na posiedzeniu w dniu 27.04.2015 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach: 1. Członkowsko-mieszkaniowe- przyjęcie w poczet członków, rezygnacje z członkostwa itp.      2. Zapoznał się i zaakceptował: protokoły Komisji Przetargowej na remonty:     a)koszenie trawy na terenach należących do spółdzielni. Wpłynęła jedna oferta.     b)wykonanie chodnika z kostki brukowej przy budynkach Wojska Polskiego 1, 3, 5, 7 - wpłynęły dwie oferty. Komisja Przetargowa wskazała ofertę o niższej cenie. Zarząd zaakceptował i podpisał umowy dotyczące koszenia trawy i wykonania chodnika. 


Utworzono: środa, 22, kwiecień 2015 07:52

POSIEDZENIE ZARZĄDU 17.04.2015 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 17.04.2015 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach: 1. Członkowsko-mieszkaniowe- przyjęcie w poczet członków, rezygnacje z członkostwa itp.      2. Rozpatrzył prośby o rozłożenie zadłużenia na raty i obniżenia zaliczek na C.O. wodę itp. ze względu na niezamieszkiwanie w lokalu. 3. Zapoznał się i zaakceptował: protokół Komisji Przetargowej na remont balkonów, ogłoszenie przetargu na koszenie trawy i remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego.4.Podjął decyzję o zleceniu remontu cokołów (kontynuacja z 2014 roku). 5. Zarząd postanowił ogłosić w prasie przetarg na docieplenia budynków ze względu na duży koszt i zwiększenie możliwości negocjacyjnych a także ustalił wadium w wysokości 10% kwoty szacunkowej. 6. Zarząd rozpatrzył prośbę firmy ALTI PLUS S.A. o zmianę obecnej umowy na czas nieokreślony na najem lokalu użytkowego, na umowę na czas określony- na okres 10 lat. Zarząd uwzględniając dotychczasowa współpracę, terminowość w regulowaniu czynszu, a także pewność i stabilność takiej umowy, podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę formy umowy oraz zlecił Radcy Prawnemu przygotowanie aneksu. W związku z przejściem na emeryturę Głównej Księgowej, dziękujemy pani Marii Rąpale za 35 lat pracy w SM Brzesko i wieloletnią pracę w zarządzie. Od 1 maja 2015 roku obowiązki Głównej Księgowej przejmie pani Barbara Mleczko.


Utworzono: środa, 15, kwiecień 2015 09:15

POSIEDZENIE ZARZĄDU 02.04.2015 R.

 Zarząd na posiedzeniu w dniu 02.04.2015 roku rozpatrywał wyłącznie sprawy członkowskie, w tym m.in. przyjęcia w poczet członków, rezygnacje z członkostwa, a także ustalił odpłatność za wynajem sali konferencyjnej.


 Utworzono: środa, 15, kwiecień 2015 09:10

POSIEDZENIE ZARZĄDU 30.03.2015 R.

 Zarząd na posiedzeniu w dniu 30.03.2015 roku zatwierdził: 1. Sprawozdanie Zarządu za 2014 rok.      2. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok, które zawiera: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe. 3. Kierunki rozwoju gospodarczego Spółdzielni na 2014 rok. a) Kontynuowanie prac termo modernizacyjnych na budynkach celem ograniczenia zużycia energii cieplnej, b) Remont balkonów w budynkach mieszkalnych , które stwarzają zagrożenie dla mieszkańców, c) Remont cokołów na budynkach ocieplonych. Zatwierdzone sprawozdania i kierunki rozwoju zostaną przedstawione członkom spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2015 roku. Ponadto Zarząd rozpatrzył prośby i odwołania mieszkańców dotyczące rozliczenia kosztów C.O.


 Utworzono: czwartek, 26, marzec 2015 11:26

POSIEDZENIE ZARZĄDU 19.03.2015 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 19.03.2015 roku podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Zapoznał się z przedstawionym przez Główną Księgową planem kosztów i dochodów na 2015 rok i wykonaniem za 2014 rok i akceptuje ten plan, który zostanie przekazany Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.      2. Po zakupie używanego samochodu marki Mercedes Zarząd postanowił sprzedać samochód marki Ford za cenę wynegocjowaną z nabywcą. 3.Po zapoznaniu się z uzasadnieniem zmian w regulaminie zasad ustalania i rozliczania kosztów konserwatorów Zarząd zaakceptował nową wersję regulaminu i przedstawi go Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia 4. Kierownik Działu Technicznego poinformował o zapadaniu się drogi pomiędzy budynkami Jagiełły 1 i 2. Po sprawdzeniu kamerą stwierdzono , że uszkodzona jest rura odprowadzająca wodę opadową. Po wyjaśnieniu z Urzędem Miasta w Brzesku kwestii prawnych Zarząd podejmie dalsze działania w tej sprawie. 5. O wyłączeniu grzejników C.O. na klatkach schodowych ze względu na wysokie temperatury na zewnątrz.


Utworzono: wtorek, 10, marzec 2015 09:39

POSIEDZENIE ZARZĄDU 04.03.2015 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 04.03.2015 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Członkowsko-mieszkaniowe - przyjęcie w poczet członków, rezygnacje z członkostwa a także podjął decyzje o wycofaniu pozwu dotyczącego zadłużenia czynszowego na wniosek dłużnika na mocy zawartego porozumienia. Ponadto wyraził zgodę na umieszczenie przez jednego z Najemców, szyldu reklamowego na terenie SM Brzesko. 2. Zapoznał się z wynikami inwentaryzacji kasy. 3.Przedstawiony został harmonogram i zakres lustracji za lata 2012-2014. Wszystkie komórki organizacyjne zostały zobowiązane do przygotowania danych zgodnie z tabelami przesłanymi przez Lustratora. Lustracja rozpocznie się 16 marca 2015 roku. W dniu 19.03.2015 roku Lustrator spotka się z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 4.Prezes zarządu zapoznał Zarząd z wynikami kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Dział Kadr został zobowiązany do koordynowania działań w zakresie realizacji i informowania PIP o wykonaniu nakazów i zaleceń, a Dział Techniczny do ich wykonania w terminach ustalonych z inspektorem PIP. 5. O kontynuowaniu w 2015 roku montażu czujników ruchu do oświetlania wejść do budynków. 6. Przekazania do Działu Kadr komputera dotychczas wykorzystywanego jako serwer do obsługi starego programu operacyjnego a także o konieczności zachowaniu wszystkich danych znajdujących się na twardym dysku tego komputera i w związku z tym zakupie nowego twardego dysku.


Utworzono: czwartek, 12, luty 2015 12:28

POSIEDZENIE ZARZĄDU 11.02.2015 R.

 Zarząd na posiedzeniu w dniu 11.02.2015 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje w następujących sprawach:

1. Członkowsko-mieszkaniowe- przyjęcie w poczet członków i rezygnacje z członkostwa     2.Odwołania i prośby mieszkańców w zakresie spraw związanych z : rozliczeniem kosztów CO, w tym obniżeniem wysokości zaliczek na CO, rozłożenia na raty zadłużeń czynszowych oraz rozpatrzenie sprawy związanej z zawieszeniem przydziału lokalu socjalnego przez Gminę Brzesko. 3.Zapoznał się z wynikami inwentaryzacji środków mało cennych- znajdujących się w ewidencji pozabilansowej oraz wykazem nie nadających się do dalszego użytku i w związku z tym zobowiązał Dział Techniczny do ich fizycznej likwidacji i sporządzenia protokołów likwidacji. 4. Po analizie potrzeb remontowych i uwzględniając możliwości finansowe Zarząd przyjął plany remontów budynków i zasobów mieszkaniowych i nie mieszkaniowych (budynek administracyjny i lokale użytkowe) na 2015 rok, oraz wysokość odpisu na fundusz remontowy w 2015 roku, które zostaną przedłożone Radzie Nadzorczej do akceptacji. 5. Przedłoży Radzie Nadzorczej wnioski o wyrażenie zgody na zakupy: a) młota udarowo-obrotowego, b)używanego samochodu (po likwidacji Robura i planowanej Forda) do przewozu towarów i osób o ładowności do 3.5 tony, c)nowego komputera do Działu Kadr. 6. O zwróceniu się do Rady Nadzorczej z prośbą o wyrażenie  opinii w następujących sprawach: -współfinansowania z Urzędem Miejskim w Brzesku doposażenia placów zabaw znajdujących się na terenach spółdzielni-inicjatywa radnych Rady Miejskiej w Brzesku, -nieodpłatnego przekazania terenów spółdzielni na budowę obiektów sportowych na oś. Browarna, -wydania kolejnego Biuletynu Informacyjnego. 7. O zakupie programu antywirusowego ze względu na wymogi ustawowe. 8.Rozpatrzył pismo firmy Skamer i podtrzymał decyzję odnośnie naliczenia kar umownych  ze względu na nieterminowe wykonanie umowy.


Utworzono: poniedziałek, 02, luty 2015 12:20

POSIEDZENIE ZARZĄDU 29.01.2015 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 29.01.2015 roku rozpatrzył, podjął decyzje i uchwały w następujących sprawach:

1. Członkowsko-mieszkaniowe- przyjęcie w poczet członków.     2.Odwołania i prośby mieszkańców w zakresie spraw związanych z : rozliczeniem kosztów CO, w tym obniżeniem wysokości zaliczek na CO, rozłożenia na raty zapłaty za zużytą wodę i zadłużeń czynszowych. 3.Zakup nowej pompy do instalacji CO w budynku Kościuszki 64b i nawiewników wraz z ich montażem w okienkach na klatkach schodowych ( ul. Browarna 17) w związku z opinią kominiarską o zbyt dużym doszczelnieniu budynku. 4. Po zapoznaniu się z 3 ofertami, które wpłynęły na przeprowadzenie lustracji za lata 2012-2014 do dalszych negocjacji wybrano jedną ofertę ze względu na bardzo korzystną cenę. Negocjacje zostaną przeprowadzone w lutym 2015 roku. 5.Wstępnie omówiono sprawę dotyczącą zakresu planowanych wycinek, prześwietleń drzew i krzewów. Wybór firmy do wykonania tych prac nastąpi w lutym 2015 roku 6.Omówiono główne założenia w zakresie prac remontowych planowanych w 2015 roku. Plan remontów wraz z propozycją zwiększenia odpisu na fundusz remontowy zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 19.02.2015 rok 7.Uwzględniając długoletnią współpracę i ułatwienie dostępu mieszkańcom do oferty, pozytywnie zaopiniowano prośbę firmy UNIQA o nieodpłatnym umieszczeniu na stronie internetowej spółdzielni reklamy w zakresie indywidualnych ubezpieczeń mieszkań.


Utworzono: czwartek, 15, grudzień 2015 13:36

POSIEDZENIE ZARZĄDU 13.01.2015 R.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu, 13 stycznia 2015 roku Zarząd rozpatrywał i zajmował się poprzez podjęcie decyzji i uchwał następującymi sprawami: 1. Członkowsko-mieszkaniowe- przyjęcie w poczet członków i ustanowienie umowy o lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu po spłaceniu zaległości czynszowych.     2.Odwołaniami i prośbami mieszkańców w zakresie spraw związanych z rozliczeniem kosztów CO, wysokości zaliczek, odsetek za nieterminowe płatności itp. a także ustaleniem wysokości zaliczek za tzw. ciepłą wodę użytkową. 3. Rozszerzeniem umowy z Zakładem Kominiarskim o czyszczenie przykanalików, uwzględniając przy tym wniosek Walnego Zgromadzenia z 25 czerwca 2014 roku. 4.Ustaleniem wysokości funduszu płac na 2015 rok, którego planowana wysokość zostanie utrzymana na poziomie 2014 roku. Zarząd zwróci się z wnioskiem o zatwierdzenie wysokości funduszu płac do Rady Nadzorczej. 5. Przyjął stanowisko odnośnie współpracy Spółdzielni z Radą Miejską i Urzędem Miasta przy realizowaniu wspólnych przedsięwzięć. 6.Zapoznał się z generalnymi założeniami do planu remontowego na 2015 rok, które zostaną przekazane Radzie Nadzorczej na posiedzeniu 15 stycznia 2015 roku. 7. W zakresie utrzymania zieleni na terenie całej spółdzielni w 2015 roku, Dział Techniczny ustali zakres prac pielęgnacyjnych - prześwietlenia, wycinka drzew i krzewów. 8. Rozpatrzył jakie działania może podjąć spółdzielnia w zakresie rozwiązania problemów związanych z wentylacją mieszkań i przedłoży te propozycje Radzie Nadzorczej. 9. Przyjął zasady i określił politykę rachunkowości na 2015 rok. 10. Odwołaniem firmy Skamer odnośnie naliczenia kar umownych i podtrzymał decyzję o ich naliczeniu.

 

 ZARZĄD PRZYJMUJE W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI

poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00