1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Utworzono: wtorek, 18 stycznia 2022 11:54

POSIEDZENIE ZARZĄDU 28.12.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 28.12.2021r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowskie.
 3. Zarząd wyraził zgodę na wykonanie dwóch wiatrołapów w bud. administracyjnym Spółdzielni przez pracowników grupy remontowej, zobowiązując kierownika DT do ujęcia zadania w planie remontów.
 4. Zarząd podjął decyzję w sprawie kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialności z tyt. Zarządzania Spółdzielnią.
 5. Zarząd podjął decyzję o ustanowieniu dnia wolnego od pracy 07.01.2022r. za święto wypadające w sobotę tj. 01.01.2022r.
 6. Spraw wniesionych nie było. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Utworzono: wtorek, 18 stycznia 2022 11:49

POSIEDZENIE ZARZĄDU 09.12.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 09.12.2021r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego osiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowski.
 2. Rozpatrzy sprawę montażu barierki uniemożliwiającej parkowanie sam. na terenie zieleńca przy bl. Nr. 16 przy ul. Ogrodowej po wizji lokalnej.
 3. Podjął decyzję o montażu znaku parkowania pojazdów dla mieszkańców na parkingu przy bud. Ul. Partyzantów 7.
 4. Zarząd podjął decyzję o sprawdzeniu rury odpływowej w piwnicy kl. VI bud. przy ul. Ogrodowej 14, pod kątem udrożnienia, lub montażu dodatkowej kratki.
 5. Zarząd podjął decyzję o wynajęcie Sali narad.
 6. Zarząd wyraził zgodę na skorzystanie z wykonania bezpłatnego audytu energetycznego.
 7. Zarząd zobowiązał Kierownika DT do rozmowy w sprawie przejęcia obsługi nad domofonami w mieszkaniach.
 8. Zarząd zobowiązał dział kadr do ustalenia warunków zatrudnienia dla Głównej Księgowej.
 9. Spraw wniesionych nie było, protokół zakończono i podpisano.

Utworzono: poniedziałek, 10 stycznia 2022 12:05

POSIEDZENIE ZARZĄDU 17.12.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu dn. 17.12.2021r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
 2. Podjął decyzję o montażu tablicy „Zakaz parkowania na terenie zielonym” przy bud. Ogrodowa 16.
 3. Wyraził zgodę na poprowadzenie przyłącza wody nr 1410/17 do bud. Szpitala miejskiego.
 4. Podjął decyzję o dalszej współpracy z firmą ubezpieczeniową UNIQA.
 5. Omówił nowy plan potrzeb remontowych.

Utworzono: wtorek, 14 grudnia 2021 13:20

POSIEDZENIE ZARZĄDU 24.11.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 24.11.2021r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia,
 2. Rozpatrzył sprawy członkowskie,
 3. Prezes Zarządu poinformował Zarząd o usunięciu szkód wywołanych awarią magistrali wodociągowej w dn. 22.11.2021r. na alei przy ul. Ogrodowej w okolicach Bl. Nr 14.
 4. Zarząd podjął decyzję o wynajęciu pomieszczeń piwnicznych, i podjął uchwałę o zmianie wysokości opłat za m2.
 5. Podjął decyzję o zakupie prenumeraty „ Gazety Prawnej” na rok 2022,
 6. Podjął decyzję o przeprowadzenie inwentaryzacji magazynu, środków trwałych i kasy.

Utworzono: poniedziałek, 22 listopada 2021 08:36

POSIEDZENIE ZARZĄDU 28.10.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 28.10.2021r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowskie,
 2. Wyraził zgodę na wynajęcie sali konferencyjnej spółdzielni w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu Stowarzyszeniu „VESNA”,
 3. Wyraził zgodę na umieszczenie baneru reklamowego na budynku sklepu nr 30 przy ul Legionów Piłsudskiego,
 4. Wyraził zgodę na wynajęcie miejsca parkingowego na placu Spółdzielni,
 5. Spraw wniesionych nie było. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Utworzono: wtorek, 02 listopada 2021 09:06

POSIEDZENIE ZARZĄDU 11.10.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 11.10.2021r. przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowskie, oraz:

 1. Zobowiązał wykonawcę do poprawy usterek na balkonie w mieszkaniu na os. Jagiełły zgłoszonych przez właściciela.
 2. Na podstawie opinii radcy prawnego, podjął decyzję o nie podawaniu informacji o zużyciu wody w poszczególnych mieszkaniach do Urzędu Miejskiego.
 3. Podjął decyzję o zakupie dmuchawy do liści na os. Jagiełły.
 4. Podjął decyzję o zakupie i rozłożeniu trutki na szczury w piwnicach i wiatach śmietnikowych, oraz lokalach usługowych na osiedlach.
 5. Podjął decyzję o zamontowaniu daszku nad wejściem do sklepu F-my Agrochemik.
 6. Podjął decyzję o uszczelnieniu daszku nad wejściem do przychodni PULSMED.
 7. Podjął decyzję o przekazaniu kwoty 100 zł. na rzecz Fundacji „Pomóż i Ty”.

Utworzono: wtorek, 05 października 2021 13:55

POSIEDZENIE ZARZĄDU 22.09.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 22.09.2021r. przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia, oraz:

 1. Wyraził zgodę na zamontowanie okienka i daszku nad wejściem do żłobka w bud. Ogrodowa 13.
 2. W odpowiedzi na pismo firmy „NIKO” Zarząd wyraził zgodę na pokrycie 50% kosztów różnicy cen blachy.
 3. Podjął decyzję o przeglądzie kotłowni w bud. Łysa Góra 278 i 290.
 4. Zarząd wyraził zgodę na wykonanie remontu balkonów przez firmę „AMFI”.
 5. Zarząd w odpowiedzi na pismo Urzędu Miasta wyraził zgodę na lokalizację bramki i chodnika.
 6. Podjął decyzje o udzieleniu pełnomocnictwa Pani Renacie Borowiec do podpisywania zaświadczeń.

Utworzono: wtorek, 05 października 2021 13:52

POSIEDZENIE ZARZĄDU 09.09.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn.09.09.2021r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowskie.
 2. Podjął decyzję o nie udzieleniu Urzędowi Miejskiemu informacji na temat zużycia wody przez poszczególne lokale mieszkalne w Spółdzielni.
 3. Zapoznał się z ofertą na wyremontowanie podestu przy sklepie ALTI w Brzesku oraz remontu schodów w budynku administracyjnym od strony parkingu.
 4. Podjął decyzję o wymianie drzwi wejściowych w bloku przy ul. Boh. Westerplatte 7 klatka 3.
 5. Wyraził zgodę na wynajęcie lokalu w bud. Adm. oraz montaż reklamy.
 6. Zapoznał się z ofertą na wymianę okienek w szachtach bud. Ogrodowa 42.
 7. Zapoznał się z pismem dot. wykonania zadaszenia nad wejściem do Żłobka, oraz wymianę okna w piwnicy.
 8. Zapoznał się z zaawansowaniem prowadzonych prac remontowych.
 9. Podjął uchwałę dotyczącą wyboru komisji ds. przeprowadzenia pisemnego głosowania Uchwał Walnego Zgromadzenia SM w Brzesku w dn. 22 września 2021 roku.

Utworzono: wtorek, 05 października 2021 13:50

POSIEDZENIE ZARZĄDU 30.08.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 30.08.2021r. przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowskie, a także:

 1. Zapoznał się z ofertą firmy „Tatramet Metal” w sprawie balkonów podwieszanych.
 2. Podjął decyzję o przekazaniu danych na temat wartości zamówionej mocy dla poszczególnych budynków Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie.
 3. Podjął decyzję o zaślepieniu dopływu wody z uwagi na zdemontowany zlewozmywak w kuchni mieszkania.
 4. Zapoznał się z przedstawionym zawiadomieniem Starosty Brzeskiego dotyczącym decyzji zezwalającej na realizację rozbudowy drogi gminnej na Os. Jagiełły.
 5. Podjął decyzję o remoncie podestu i wejścia do lokalu handlowego ALTI.
 6. Podjął decyzję o likwidacji muru przy pawilonie ul. Leg. Piłsudskiego 27a
 7. a w jego miejsce zostanie położony pas z płyt parkingowych i zabezpieczona skarpa płytami ażurowymi.
 8. Podjął decyzję o montażu ciepłomierzy pod pionami grzewczymi (łazienka i przedpokój) w budynkach przy ul. Browarna 13 i 15.
 9. Zapoznała się ze wstępnym rozliczeniem C.O. za sezon grzewczy 2020/2021.

Utworzono: czwartek, 26 sierpnia 2021 11:39

POSIEDZENIE ZARZĄDU 27.07.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 27.07.2021r. przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia

a także podjął decyzję o:

- spłacie w ratach zaległości czynszowych i dopłaty za wodę przez członków,

- o ujęciu w planie remontów na rok 2021/ 2022 elewacji ściany od strony balkonów Jagiełły 3,

- o zakupie kosza do koszykówki na osiedlu Browarna,

- o rozliczeniu jazdy w celach służbowych jak dotychczas,

- o rozliczeniu różnic powstałych po skorygowaniu rozliczeń c.o. za ubiegły sezon grzewczy,

- wstępnie omówił sprawę korespondencyjnego głosowania przez WZ , które decyzją RN odbędzie się na początku września,

- wyraził zgodę o rozwiązanie umowy odnośnie korzystania z parkingu przez OSK „MAX”,

- wykonaniu prac związanych z zabezpieczeniem piwnic przed zalewaniem w bud. Wojska Polskiego 7, oraz z wykonaniem rozbiórki szopy przy bud. Kościuszki 64b,

- kierownik DT poinformował, że zmieniono projekt remontu parkingu przy bud. Jagieły,

- wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego w bud. Administracyjnym,

- zobowiązał kierownika DT do rozeznania kosztów zakupu służbowego używanego samochodu dostawczego.


Utworzono: poniedziałek, 26 lipca 2021 09:02

POSIEDZENIE ZARZĄDU 13.07.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 13.07.2021r. przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia, oraz rozpatrzył sprawy:

1. Członkowsko mieszkaniowe

2. Nie wyraził zgody na miejsca parkingowe przy kl. I bud. Ogrodowa 12 z uwagi, że wcześniej zaplanował w tym miejscu budowę śmietnika.

3. Z uwagi na rozchodzący się fetor z kontenerów na śmieci i wysokie temperatury zarząd podejmując decyzję o ich umyciu, zobowiązał kierownika DT do przygotowania zlecenia na ich mycie.

4. Wyraził zgodę na wykonanie stopnia i barierki przed wejściem do żłobka w bud. Ogrodowa 13 , oraz wykonanie osobnego przyłącza elektrycznego do tego lokalu.

5. Zarząd zobowiązał kierownika DT do ustalenia kosztów montażu kosza do koszykówki na boisku os. Browarna na wniosek mieszkańców.

6. Podjął decyzję o zakupie 2 opon do samochodu spółdzielczego.

7. Zobowiązał kierownika DT do zakupu kpl. Gwintownicy, oraz specjalnej głowicy 1” do gwintowania rur gazowych dla konserwatorów.

8. Podjął decyzję o wykonaniu malowania cokołu bud. Ogrodowa 5 przez pracowników spółdzielni.

9. Rozpatrzył wnioski i prośby mieszkańców.

10. Zobowiązał kierownika DT do rozeznania kosztów zakupu i montażu podliczników energii elektrycznej w wynajmowanych lokalach w bud. Adm. Spółdzielni.

11. Rozpoznanie sprawy bezumownego parkowania samochodu na parkingu spółdzielni.

12. Zarząd podjął decyzję o wymianie ławek przy bud. Jagieły 7 i 8.


Utworzono: poniedziałek, 19 lipca 2021 13:18

POSIEDZENIE ZARZĄDU 25.06.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 25.06.2021r rozpatrzył następujące sprawy:

1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.

2. Podjął decyzję w sprawie umowy o świadczenie usług maklerskich w celu sprzedaży białych certyfikatów.

3. Rozpatrzył sprawę opłaty za energię elektryczną w lokalu użytkowym bud. Ogrodowa 13 bez umowy najmu.

4. Podjął decyzję w sprawie naprawy elewacji ściany bud. Browarna 15 kl. II.

5. Podjął decyzję w sprawie montażu dylatacji na ścianie szczytowej kl. I bud. Ogrodowa 5.

6. Podjął decyzję w sprawie wymiany urządzeń zabawowych na placach zabaw na osiedlach spółdzielni.

7. Podjął decyzję w sprawie wymiany ławek przy budynkach spółdzielni.

8. Zapoznał się ze sprawą parkowania samochodów mieszkańców bud. Ogrodowa 5 na parkingu przy bud. Ogrodowa 6.

9. Podjął decyzję o wrzuceniu gazetki Urzędu Miejskiego do skrzynek pocztowych mieszkańców spółdzielni.

10. Podjął decyzję w sprawie montażu bramki w ogrodzeniu pomiędzy szkołą podstawową nr.3 a bud. Bohaterów Westerplatte 7.


Utworzono: środa, 23 czerwca 2021 11:48

POSIEDZENIE ZARZĄDU 17.06.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 17.06.2021 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

1. Podjął decyzję o zleceniu zamalowania graffiti na budynkach spółdzielni i reklamacji docieplenia ściany na budynku Jagiełły 1.

2. Podjął także decyzje :

- o założeniu rachunku inwestycyjnego w związku ze sprzedażą białych certyfikatów,

- o przeprowadzeniu remontu kanalizacji w lokalu użytkowym Puls-Med,

- o akceptacji rozliczenia z RPWiK budowy sieci wodociągowej,

- o zakupie i montażu nowych ławek i koszy przy Jagiełły 7 – na wniosek rady osiedla i mieszkańców.

3. Zapoznał się z korespondencją ze starostwa odnośnie rozbudowy drogi gminnej.


Utworzono: poniedziałek, 31 maja 2021 08:37

POSIEDZENIE ZARZĄDU 27.05.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27.05.2021 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

1. Podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej dotyczącej raportowania schematów podatkowych.

2. Podjął decyzje :

- w sprawie stawek najmu miejsc parkingowych dla Poczty Polskiej,

- o wypowiedzeniu umowy w sprawie dostępu do portalu ISTA 24.pl,

- o akceptacji aneksu do umowy z RPWiK odnośnie budowy sieci wodociągowej,

- o wydaniu biuletynu informacyjnego w czerwcu br.

3. Przyjął protokół i zalecenia pokontrolne z lustracji za lata 2018-2020.


Utworzono: wtorek, 11 maja 2021 11:40

POSIEDZENIE ZARZĄDU 28.04.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28.04.2021 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

1. Zapoznał się z przebiegiem lustracji za lata 2018-2020.

2. Podjął decyzje o przeprowadzeniu remontu kanalizacji w lokalu użytkowym przy ul. Leg Piłsudskiego 23a i w sprawie wykonania remontów balkonów.

3. Zaakceptował wybór wykonawcy przez komisje przetargową na docieplenie ścian budynków.


Utworzono: wtorek, 27 kwietnia 2021 09:33

POSIEDZENIE ZARZĄDU 15.04.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15.04.2021 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

1. Przeanalizował propozycje zmian w regulaminie GZM dotyczące rozliczenia kosztów co. Projekt zmian przedstawi Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.

2. Podjął decyzje o unieważnieniu przetargu na docieplenie ścian budynków i ponownym jego ogłoszeniu.

3. Zaakceptował wybór wykonawców przez komisje przetargową na:

- docieplenia stropodachów,

- wymianę domofonów,

- remont chodników i zatok parkingowych.


Utworzono: wtorek, 27 kwietnia 2021 09:32

POSIEDZENIE ZARZĄDU 30.03.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 30.03.2021 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

1. Zatwierdził:

- sprawozdanie finansowe za 2020 rok,

- sprawozdanie zarządu za 2020 rok.

2. Podjął decyzje:

- o zmianach w polityce rachunkowej,

- o wymianie witryn w lokalach użytkowych Ogrodowa 13 i Wojska Pol. 23a,

- o likwidacji stopnia przy Ogrodowej 13,

- o wykonaniu remontu gzymsu na budynku Kościuszki 64a,

- o akceptacji odpisów aktualnych należności zagrożonych.

3. Zaakceptował wybór wykonawcy przez komisje przetargową na koszenie trawy.

4. Podjął uchwałę o zmianach w polityce rachunkowej.


Utworzono: wtorek, 30 marca 2021 10:59

POSIEDZENIE ZARZĄDU 15.03.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15.03.2021 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, pracownicze, a także:

1. Zapoznał się z pismem PSS SPOŁEM w Brzesku w sprawie sprzedaży alkoholu w pawilonie przy ul. Leg. Piłsudskiego 23 i wyraził pozytywną opinię w tej sprawie. Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii.

2. Rozpatrzył sprawy: negatywnie ofertę najmu lokalu przy ul. Legionów Piłsudskiego (obecne ATI), negatywnie prośbę Ruchu S.A o zgodę na instalację paczkomatu w miejsce obecnego kiosku przy budynku Ogrodowa 12, pozytywnie rozpatrzył prośbę Publicznego Przedszkola o przejazd przez parking, i namalowanie koperty umożliwiającej wjazd do przedszkola przy ul. Ogrodowej, pozytywnie – wstępnie - ocenił propozycję zmian w regulaminie GZM i przedstawi je Radzie Nadzorczej do akceptacji.

3. Zaakceptował wysokość stawek eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy i przedłoży je Radzie Nadzorczej do akceptacji.

4. Przyjął informację o toczących się postępowaniach sądowych związanych z ustaleniem spadkobierców zadłużonych mieszkań.

5. Podjął decyzję o:

- przeprowadzeniu postępowania ofertowego na wyłonienie wykonawcy wymiany domofonów,

- wymianie witryn drzwiowych w lokalach przy Ogrodowej 13 i Leg Piłsudskiego 23a,

- remoncie schodów w budynku administracyjnym od ul. Ogrodowej i parkingu,

- czasowym wynajmie pomieszczenia w budynku administracyjnym,

- naprawie instalacji domofonowych w budynkach Łysa Góra 290 i 278,

- wymianie liczników energii elektrycznej w pawilonie przy ul. Leg. Piłsudskiego 23a,

- zakupie wkrętarki dla pracowników DT,

- remoncie gzymsu na budynku Kościuszki 64b.


Utworzono: wtorek, 02 marca 2021 13:16

POSIEDZENIE ZARZĄDU 16.02.2021 R.

1. Zarząd na posiedzeniu w dniu 16.02.2021 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, pracownicze, a także:

2. Zapoznał się z pismem UM w Brzesku w sprawie remontu chodnika przy Partyzantów 7.

Rozpatrzył sprawy: analizy mocy zamówionej, opracowania procedur schematów podatkowych oraz przyjął informację o zakończeniu budowy przyłączy wody do budynków Kościuszki 72 i 72 a.

3. Podjął decyzję o:

- zwaloryzowaniu dodatkowej opłaty do stawek czynszu – w mieszkaniach gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza,

- wzroście opłat za najem lokali i dzierżawę gruntu,

- wymianię domofonów w budynku Browarna 11,

- budowie parkingu przy budynku Browarna 21,

- przeglądzie i konserwacji hydrantów,

- wymianie tablic bezpiecznikowych w budynkach Kościuszki 72 i 72a,

- wykonaniu ogrzewania rynien i spustów przez pracowników spółdzielni,

- wymianie lamp na klatkach schodowych w pozostałych budynkach,

- zakupie 18 nowych ławek i 3 urządzeń zabawowych,

- zakupie nowego monitora dla działu technicznego,

- zawarciu umowy na nadzór inwestorski i remontowy.

4. Wstępnie zapoznał się z ofertą na montaż magnetyzerów do czyszczenia wody.

5. Zaakceptował skład Komisji Przetargowej i rzeczowy plan remontów na 2021 rok.


Utworzono: czwartek, 21 stycznia 2021 10:07

POSIEDZENIE ZARZĄDU 15.01.2021 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15.01.2021 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, pracownicze, a także:

1. Zapoznał się z realizacją wykonania przyłączy wody do budynków Kościuszki 72 i 72a.

2. Ustalił wysokość zapotrzebowania na fundusz wynagrodzeń w 2021 roku po podwyżce najniższego wynagrodzenia i wystąpi do Rady Nadzorczej o jego zatwierdzenie.

3. Podjął decyzję o zakupie:

-nowego serwera,

-programu antywirusowego,

-giętarki do blachy,

-kamery inspekcyjnej do badania pionów kanalizacyjnych,

-programu komputerowego office do działu technicznego,

-kontenerów na śmieci, koszy ulicznych, tablic informacyjnych, odkurzacza przemysłowego, pojemnika na piasek.

 

 ZARZĄD PRZYJMUJE W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI

poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00