1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Utworzono: wtorek, 29 grudnia 2020 11:54

POSIEDZENIE ZARZĄDU 22.12.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 22.12.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

Podjął decyzję o:

- zakupie biuletynów informacyjnych na 2021 rok,

- wyborze instytucji do przeprowadzenia lustracji spółdzielni za lata 2018-2020

- o zakupie polisy na ubezpieczenie majątku w 2021 roku,

Rozpatrzył:

-   kwestię kształtowania się kosztów co na niektórych budynkach,

-     podniesienie opłat za użytkowanie wieczyste,

- sprawę przyznania przez URE tzw. białych certyfikatów, wniosków o obniżenie mocy zamówionej, a także wnioski i prośby mieszkańców oraz najemców lokali użytkowych.


Utworzono: wtorek, 29 grudnia 2020 11:52

POSIEDZENIE ZARZĄDU 16.12.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16.12.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

Podjął decyzję o:

- wykonaniu przyłączy wodociągowych do budynków Kościuszki 72, 72,

- w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności z tyt. zarządzania spółdzielnią.

Rozpatrzył: wnioski i prośby mieszkańców oraz najemców lokali użytkowych.


Utworzono: wtorek, 29 grudnia 2020 11:50

POSIEDZENIE ZARZĄDU 08.12.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 08.12.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

Podjął decyzję o:

- wymianie czujnika regulatora pogodowego co w budynku Boh. Westerplatte 7,

- w sprawie zakupu rocznej prenumeraty dla potrzeb spółdzielni.

Rozpatrzył:

- sprawę budowy parkingu przy budynku Browarna 19 ,

- ponownie sprawę ubezpieczenia majątku spółdzielni w 2021 roku,

a także wnioski i prośby mieszkańców oraz najemców lokali użytkowych.


Utworzono: wtorek, 29 grudnia 2020 11:48

POSIEDZENIE ZARZĄDU 12.11.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 12.11.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

Podjął decyzję o:

- zakupie: jednej dmuchawy i akumulatora do samochodu,

- przeprowadzeniu inwentaryzacji magazynu, środków trwałych i kasy.

Rozpatrzył:

- sprawę remontu chodników przy Partyzantów 7 i Ogrodowa 14 ,

- sprawę ubezpieczenia majątku spółdzielni w 2021 roku,

a także wnioski i prośby mieszkańców oraz najemców lokali użytkowych.


Utworzono: wtorek, 29 grudnia 2020 11:30

POSIEDZENIE ZARZĄDU 14.10.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14.10.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

Podjął decyzję o:

- zakupie: kamer do monitoringu wytypowanych altanek śmietnikowych i urządzeń kontrolujących naliczanie jednostek na podzielnikach w czasie rzeczywistym,

-  w sprawie wymiany instalacji domofonowej w budynku Ogrodowa 13,

-  przeglądzie i kamerowaniu przewodów kominowych w budynku Kościuszki 64b,

-  zlecenia zamalowania graffiti na ścianach budynków Browarna 11 i 17,

-    regulacji nastaw i przepływów zaworów podpionowych w budynku Browarna 15,

-   poszerzeniu planu remontów w 2020 roku.

- zapoznał się z postępem prac odnośnie wykonania sieci wodociągowej do budynków Kościuszki 72, 72a, 70.

Rozpatrzył wnioski i prośby mieszkańców.


Utworzono: wtorek, 29 września 2020 09:30

POSIEDZENIE ZARZĄDU 16.09.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16.09.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

Dokonał wstępnej analizy odnośnie realizacji planu remontowego w 2020 roku i złoży wniosek do rady nadzorczej o jego rozszerzenie, o dodatkowe wymiany chodników przy Ogrodowej 14, Partyzantów 7 i inne.

Podjął decyzję o:

- wymiany wodomierzy bez ważnej legalizacji w lokalach użytkowych,

- ponownym przeprowadzeniu przetargu na wykonanie sieci wodociągowej do budynków Kościuszki 72, 72a, 70 ze względu na zbyt wysokie ceny przedstawione w pierwszym przetargu,

- naprawy podestu w budynku Jagiełły 6 i wymiany rur spustowych na budynku Browarna 19,

- zamknięciu grzejników w pomieszczeniach wspólnych i lokalach użytkowych, które obecnie nie są wynajmowane.

Rozpatrzył wnioski i prośby mieszkańców.


Utworzono: środa, 16 września 2020 08:39

POSIEDZENIE ZARZĄDU 11.09.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11.09.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

Dokonał wstępnej analizy rozliczenia kosztów co za sezon grzewczy 2019/2020.

Podjął decyzję o: zakupie 5 letniej licencji na użytkowanie bazy danych Oracle i zakupie 3 kontenerów na śmieci.

Rozpatrzył wnioski i prośby mieszkańców.


Utworzono: wtorek, 25 sierpnia 2020 12:25

POSIEDZENIE ZARZĄDU 14.08.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14.08.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

Podjął decyzję o: rozliczeniu kosztów co jednego lokalu użytkowego według maksymalnego zużycia w nieruchomości Ogrodowa 13 w związku z samowolnym zdjęciem podzielników.

Rozpatrzył wnioski i prośby mieszkańców.


Utworzono: wtorek, 25 sierpnia 2020 12:19

POSIEDZENIE ZARZĄDU 28.07.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28.07.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, zadłużeń czynszowych, a także:

Zapoznał się z propozycjami zmian w Regulaminie Zarządu, które zostaną przedstawione radzie nadzorczej do zatwierdzenia.

2. Podjął decyzję o:

- zakupie nowych ławek,

- modernizacji instalacji antenowej w Łysej Górze 290 i 278,

- renegocjacji umowy wywozu odpadów z bazy spółdzielni.

3. Rozpatrzył wnioski i prośby mieszkańców.


Utworzono: piątek, 24 lipca 2020 12:13

POSIEDZENIE ZARZĄDU 16.07.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16.07.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

Zapoznał się z propozycjami zmian w statucie i dalszymi uzgodnieniami w tej sprawie.

2. Podjął decyzję o:

- rozliczeniu kosztów co, w tym nieodczytanych podzielników,

- wykonaniu analizy mocy zamówionej dla wybranych budynków,

- przebudowie wjazdu na teren zaplecza spółdzielni,

- dalszych pracach związanych z budową sieci wodociągowej do budynków Kościuszki 72, 72a, 70.

3. Rozpatrzył wnioski i prośby mieszkańców.


Utworzono: piątek, 03 lipca 2020 11:34

POSIEDZENIE ZARZĄDU 01.07.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 01.07.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, dzierżawców, a także:

Zapoznał się z remontem docieplenia budynku Jagiełły 1 i wyegzekwowania poniesionych kosztów w ramach gwarancji od wykonawcy.

2. Podjął decyzję o:

- zamontowaniu - na prośbę mieszkańców, stojaków na rowery przy budynkach Legionów Piłsudskiego 40a i Browarna 21,

- doposażenia w nowe urządzenia placu zabaw przy Kościuszki 53 i Ogrodowa 42 i 44,

- zakupie ciepłomierza do osobnego rozliczania kosztów co w lokalach użytkowych Browarna 5c oraz zakupie modułu do korespondencyjnej obsługi mieszkańców.


Utworzono: poniedziałek, 22 czerwca 2020 13:13

POSIEDZENIE ZARZĄDU 17.06.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 17.06.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, dzierżawców, a także:

Zaakceptował:

- wniosek do rady nadzorczej o udzielenie pożyczek związanych z remontami na nieruchomościach,

- ofertę na montaż hydrantów w lokalu użytkowym (ALTI)-zalecenie ppoż,

- informację o zmianie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,

- ofertę na wykonanie projektu przyłączy do budynków Kościuszki 72 i 72a.

2. Podjął decyzję o:

- naprawie kanalizacji przy budynku Jagiełły 6,

- wznowieniu przeglądów kominiarskich i gazowych,

- w sprawie osobnego rozliczania kosztów co w lokalach użytkowych Browarna 5c,

- opracowaniu nowych procedur związanych ze stosowaniem środków chemicznych,

- przyznaniu premii dla pań sprzątających na osiedlu Ogrodowa.

3. Zapoznał się:

- z informacją o zawieraniu umów na prace termo modernizacyjne,

- ofertą na remont balkonów.


Utworzono: środa, 03 czerwca 2020 13:08

POSIEDZENIE ZARZĄDU 02.06.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 02.06.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, dzierżawców, a także:

1.Zaakceptował:
- kosztorys dotyczący wykonania nowej kanalizacji burzowej – przy budynkach Kościuszki 53 /Ogrodowa 42,
- konieczność montażu hydrantów w lokalu użytkowym (ALTI)-zalecenie p.poż.
2. Podjął decyzję o nie zwoływaniu w zaplanowanym na 25 czerwca 2020 roku Walnego zgromadzenia członków spółdzielni. Podejmując decyzję, zarząd uwzględnił: opinię rady nadzorczej, obecny stan prawny, zagrożenie epidemiczne. 


Utworzono: poniedziałek, 01 czerwca 2020 07:30

POSIEDZENIE ZARZĄDU 27.05.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27.05.2020 roku po stwierdzeniu w trakcie prowadzonych prac remontowych, związanych z wymianą kostki brukowej (nowe chodniki) przy Ogrodowej 42 i Kościuszki 53, zapadniętych fragmentów kanalizacji deszczowej, podjął decyzję o budowie nowej kanalizacji.


Utworzono: wtorek, 26 maja 2020 14:14

POSIEDZENIE ZARZĄDU 20.05.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 20.05.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, podań o parkowanie, a także:

Zapoznał się z:

- pismem Urzędu Miejskiego w Brzesku w sprawie odmowy zwolnienia Spółdzielni z podatku od nieruchomości gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą,

- z poprawkami wniesionymi przez członków Rady Nadzorczej do projektu regulaminu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

- informacją o realizacji wniosku mieszkańców odnośnie oznakowania na osiedlu Jagiełły,

- opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej.

2. Zobowiązał kierownika działu technicznego do : ustalenia w Urzędzie Miejskim w Brzesku jakie będą warunki zabudowy na działce sąsiadującej z działką spółdzielni przy ul. Solskiego.

3. Przyjął kierunki rozwoju na 2020 rok, które zostaną przedłożone na Walnym Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

4.      Podjął decyzję o:

- zmianie wykonawcy remontów balkonów,

- nie pobieraniu opłat za wystawiane zaświadczenia z powodu pandemii,

- kontynuowaniu umowy na korzystanie z domeny.

Utworzono: poniedziałek, 11 maja 2020 13:46

POSIEDZENIE ZARZĄDU 07.05.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 07.05.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, a także:

1.Rozpatrzył wszystkie wnioski lokali użytkowych o obniżkę czynszu.

2. Podjął decyzję w sprawie zakupu drzewek do nasadzeń i ławek, a także o nie wyłączaniu C.O. ze względu na zbliżające się ochłodzenie.


Utworzono: czwartek, 23 kwietnia 2020 07:02

POSIEDZENIE ZARZĄDU 09.04.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 09.04.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

Zaakceptował plany:

- remontów lokali użytkowych,

- remontów budynków mieszkalnych.

2. Podjął kolejne decyzję, na indywidualny wniosek o obniżeniu stawek czynszowych dzierżawcom i najemcom.

3. Podjął decyzję o zakupie małej szlifierki kątowej.


Utworzono: czwartek, 9 kwietnia 2020 09:45

POSIEDZENIE ZARZĄDU 01.04.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 01.04.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

Zaakceptował propozycje Komisji Przetargowej i zatwierdził wybór wykonawców:

- montażu nowych okien,

- wymiany domofonów.

Jednocześnie zobowiązał kierownika działu technicznego do dalszych negocjacji cenowych.

Podjął decyzję, na indywidualny wniosek o obniżeniu stawek czynszowych dzierżawcom i najemcom, w związku z zaprzestaniem lub znacznym ograniczeniem działalności na skutek epidemii, i wprowadzonych przez rząd przepisów. W przypadku następnych wniosków zarząd nie będzie stosował decyzji w tej sprawie z automatu, tylko każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.


Utworzono: wtorek, 31 marca 2020 13:24

POSIEDZENIE ZARZĄDU 25.03.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 25.03.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

Zaakceptował propozycje Komisji Przetargowej i zatwierdził wybór wykonawców:

- dociepleń ścian budynków,

- koszenia trawy, jednocześnie zobowiązując kierownika działu technicznego do dalszych negocjacji cenowych.

2. Zobowiązał kierownika działu technicznego do ponownego ogłoszenia przetargu na wymianę okien w budynkach spółdzielni gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

3. Zatwierdził sprawozdanie zarządu za 2019 rok, które zostanie przekazane radzie nadzorczej do zaopiniowania i walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia.

4.   Przyjął informację o stanie realizacji wniosków po lustracyjnych i zgłoszonych na walnym zgromadzeniu..

5.     Podjął decyzję o zakupie zaworów do montażu w budynkach Kościuszki 72 i 72a.


Utworzono: poniedziałek, 23 marca 2020 12:52

POSIEDZENIE ZARZĄDU 18.03.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18.03.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

1. Zaakceptował propozycje wzrostu stawek eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy, które zostaną przedłożone Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

2. Wyłonił wykonawcę remontu chodników i zatok parkingowych.

3. Przyjął do realizacji plan finansowo-gospodarczy na 2020 rok.

4. Zapoznał się z negocjacjami prowadzonymi z RPWiK Brzesko i zaakceptował budowę nowej altanki śmietnikowej dla mieszkańców oś. Browarna.

5. Podjął decyzję o zakupie dodatkowego telefonu do Działu Technicznego.


Utworzono: wtorek, 18 marca 2020 12:54

POSIEDZENIE ZARZĄDU 12.03.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 12.03.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, a także:

1. Podjął uchwały o przeksięgowaniu wkładów mieszkaniowych i wyksięgowaniu odpisu po osobach zmarłych.

2. Powołał komisje przetargowe.

3. Zobowiązał kierownika działu technicznego do:

- dalszych negocjacji umowy z RPWiK odnośnie budowy sieci wodociągowej do budynków Kościuszki 72 i 72 a,

-wykonania zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w budynku ALTI,

4. Upoważnił p. Kingę Batko do przeprowadzenia działań związanych z ochroną pracowników przed koronawirusem.

5. Podjął decyzję o zakupie: młota udarowego, mieszadła i drukarki.


Utworzono: wtorek, 18 lutego 2020 12:09

POSIEDZENIE ZARZĄDU 07.02.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 07.02.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, a także:

1. Podjął decyzję o wykonaniu dokumentacji i nowej sieci do budynków Kościuszki 72 i 72 a wraz z przyłączami, co pozwoli uniezależnić się od dostaw wody za pośrednictwem przepompowni szpitala.

2. Zatwierdził wstępny rzeczowy plan remontów na 2020 rok i wystąpi do Rady Nadzorczej o jego zatwierdzenie.

3. Ustalił warunki zawarcia umowy najmu lokalu w budynku administracyjnym i upoważnił kierownika działu technicznego do przygotowania umowy.


Utworzono: poniedziałek, 27 stycznia 2020 13:02

POSIEDZENIE ZARZĄDU 22.01.2020 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 22.01.2020 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, pracownicze, a także:

1. Po przeanalizowaniu kwestii dostawy wody do budynków Kościuszki 72 i 72a i związanych z tym opłat na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej (szpitala) w Brzesku, zarząd podjął wstępną decyzję o wykonaniu dokumentacji i nowych przyłączy, co pozwoli uniezależnić się od dostaw za pośrednictwem przepompowni szpitala.

2. Ustalił wysokość zapotrzebowania na fundusz wynagrodzeń w 2020 roku po podwyżce najniższego wynagrodzenia i wystąpi do Rady Nadzorczej o jego zatwierdzenie.

3. Na wniosek mieszkańców Kościuszki 53, 64b, Ogrodowej 42 i 44 przyznał nagrodę pani sprzątającej.

 

 ZARZĄD PRZYJMUJE W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI

poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00