1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Utworzono: czwartek, 12 grudnia 2019 12:10

POSIEDZENIE ZARZĄDU 11.12.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11.12.2019 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe, zadłużeń czynszowych, lokali użytkowych i podjął decyzje o:

- zleceniu wykonania projektu podłączenia wody do budynków Kościuszki 72 i 72a i przygotowania propozycji zrównoważenia pracy instalacji co w budynku Browarna 15,

- wystąpieniu do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zakup 3 nowych oprogramowań i 2 komputerów, oraz pozytywne zaopiniowanie aby dzień 24.12.2019 roku był dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji (Spółdzielnia będzie zamknięta) – skorzystają oni w tym dniu z urlopu wypoczynkowego.

- kontynuowaniu ubezpieczenia o odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółdzielnią.

W związku z podwyższeniem najniższego wynagrodzenia od 01.01.2020 roku, Zarząd zobowiązał główną księgową do wyliczenia zapotrzebowania na fundusz wynagrodzeń w 2020 roku.


Utworzono: czwartek, 21 listopada 2019 12:56

POSIEDZENIE ZARZĄDU 20.11.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 20.11.2019 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje o:

- wystąpieniu do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody na zakup nowego szlabanu,

-podwyższeniu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i ochronnej.

Zarząd zobowiązał główną księgową i administrację DT do podsumowania wydatków poniesionych na remonty w tym roku, pod kątem możliwości wykonania izolacji ścian budynku Ogrodowa 15 oraz dokonał wstępnie oceny procedury wyboru ubezpieczyciela majątku spółdzielni w 2020 roku.


Utworzono: piątek, 08 listopada 2019 08:05

POSIEDZENIE ZARZĄDU 04.11.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 04.11.2019 roku zapoznał się:

- ze sprawą montażu urządzeń do monitorowania odczytu podzielników kosztów w budynkach: Browarna 11,13,15,

-ze sprawą dotacji do dostaw wody dla budynków Kościuszki 72 i 72a,

Podjął decyzję:

- o zleceniu wykonania odkopu przy kl. I Jagiełły 6 w celu ustalenia przyczyn zapadania się podestu,

- przeanalizowania przez dział techniczny występującej w 2019 roku szkodliwości, co związane jest 
z ubezpieczeniem majątku spółdzielni.  


Utworzono: piątek, 08 listopada 2019 08:02

POSIEDZENIE ZARZĄDU 31.10.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 31.10.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko – mieszkaniowe, a także, podjął decyzję o: udzieleniu p. Renacie Borowiec pełnomocnictwa do podpisywania zaświadczeń.


Utworzono: piątek, 18 października 2019 12:52

POSIEDZENIE ZARZĄDU 17.10.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 17.10.2019 roku rozpatrzył sprawy: lokali użytkowych, a także:

Podjął decyzję o :

- zlecenia montażu zasuwy na wodociągu doprowadzającym wodę do budynków Kościuszki 72 i 72a zgodnie z ustaleniami ze szpitalem,

- wykonania izolacji ścian fundamentowych w budynku Ogrodowa 14,

- zmianie w planie remontowym w 2019 roku i rezygnacji z wykonania w tym roku wiatrołapów przy wejściach na klatki w budynku Jagiełły 5, które zostaną wykonane wraz remontem elewacji i daszków w 2020 roku,

- upoważnieniu głównej księgowej do wstępnego rozeznania kwestii ubezpieczenia majątku spółdzielni w 2020 roku.

Wyraził zgodę na :

- zmianę umowy na dzierżawę gruntu pod pojemniki na odzież używaną,

- na umieszczenie reklamy przed budynkiem Ogrodowa 5 dla gabinetu stomatologicznego.


Utworzono: wtorek, 08 października 2019 09:03

POSIEDZENIE ZARZĄDU 02.10.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 02.10.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko – mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

Podjął decyzję o :

- dodatkowych zleceniach do zawartych umów na wymianę okienek i docieplenia stropodachu w budynku Legionów Piłsudskiego 40a,

- zleceniu mycia kontenerów na śmieci,

- kontroli instalacji co w budynkach na osiedlu Browarna.

Zaakceptował :

- propozycje w zakresie harmonogramu przygotowania i wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych

- warunki związane z wynajmem części lokalu w pawilonie na oś. Browarna 5c.


Utworzono: środa, 18 września 2019 08:53

POSIEDZENIE ZARZĄDU 12.09.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 12.09.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko – mieszkaniowe, lokali użytkowych, a także:

Podjął decyzję o:

- rozwiązaniu umowy na prowadzenie rachunku maklerskiego,

- zakresie rzeczowym i remontu lokalu użytkowego przy Browarnej 5c,

- zakupie nowego bojlera elektrycznego do użytku pracowników.

Zaakceptował :

- propozycje dalszych zmian w planie remontowym na 2019 rok, w tym rezygnację z remontu parkingu przy ul. Piłsudskiego 40a i dodatkowego remontu daszków przy ul. Ogrodowa 14, które zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej do akceptacji,

- rozliczeń kosztów za śmieci i wodę przy ul. Browarnej 21.


Utworzono: środa, 28 sierpnia 2019 09:57

POSIEDZENIE ZARZĄDU 27.08.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27.08.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko – mieszkaniowe, a także:

Zapoznał się z:

- wstępnym rozliczeniem sprzedaży białych certyfikatów,

- informacją RPWiK Brzesko odnośnie planowanego przyłącza wody do budynków przy ulicy Kościuszki 72 i 72a.

- działaniami odnośnie prowadzonej deratyzacji przez dział administracji,

Zaakceptował :

- propozycje zmian w planie remontowym na 2019 rok, która zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej do akceptacji,

- terminarz przygotowań do sezonu grzewczego.


Utworzono: piątek, 09 sierpnia 2019 12:38

POSIEDZENIE ZARZĄDU 08.08.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 08.08.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko – mieszkaniowe, a także:

Podjął decyzję o:

- w sprawie korekty ilości prac przy wymianie okienek w budynku Jagiełły 8,

- o korekcie planu remontowego w 2019 roku, w tym rezygnacji z wykonania dylatacji na budynku Jagiełły 5, wykonaniu dodatkowych prac na budynku Ogrodowa 14 w związku z odpadniętym ekranem, docieplenia dodatkowo drugiej ściany szczytowej w budynku Boh. Westerplatte 5. Proponowane zmiany Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej do akceptacji na najbliższym posiedzeniu.

- wykonaniu ściany działowej w lokalu użytkowym przy Browarnej 5c,

- zakupie nowych ławek z przeznaczeniem dla budynków Kościuszki 72 i 72a,

Rozpatrzył :

- sprawę wykonania wiatrołapów budynek Jagiełły 5,

- izolacji ściany budynek Ogrodowa 14.


Utworzono: piątek, 09 sierpnia 2019 12:35

POSIEDZENIE ZARZĄDU 31.07.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 31.07.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko – mieszkaniowe, a także:

Podjął decyzję o:

- zbyciu białych certyfikatów,

- aktualizacji Regulaminu pracy spółdzielni,

- zawiadomieniu mieszkańców i najemców lokali użytkowych o nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych.

Zapoznał się :

- ze stanowiskiem Tauronu dotyczącym zmiany cen za energię elektryczną.


Utworzono: poniedziałek, 01 lipca 2019 12:51

POSIEDZENIE ZARZĄDU 27.06.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27.06.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko – mieszkaniowe, dotyczące lokali użytkowych, a także:

Unieważnił przetarg na wykonanie chodników i zatok parkingowych ze względu na nie dopełnienie przez oferenta wymogów formalnych. Zarząd zaakceptował rekomendacje komisji przetargowej, w ponownie ogłoszonym przetargu.

Podjął decyzję o:

- wymianie niesprawnych zaworów podpionowych w budynkach Kościuszki 72 i 72a.

- naliczeniu kar umownych za nie dopełnienie terminu wymiany witryn okiennych,

- zawiadomieniu o podwyżce wody i odprowadzanie ścieków poprzez ogłoszenia na drzwiach wejściowych,

- zleceniu wymiany uszkodzonych płytek przy pawilonie ALTI,

Zapoznał się:

- ze stanowiskiem Starostwa w Brzesku w zakresie dopłat do wody dla mieszkańców Kościuszki 72 i 72a,

- z obecną sytuacją w obrocie Białych certyfikatów,

- z sytuacją w zakresie wynajęcia miejsc postojowych na Browarnej.

Wyznaczył osoby odpowiedzialne za realizację wniosków Walnego Zgromadzenia.


Utworzono: piątek, 14 czerwca 2019 07:01

POSIEDZENIE ZARZĄDU 05.06.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 05.06.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko – mieszkaniowe, dotyczące lokali użytkowych, a także:

Unieważnił przetarg na montaż domofonów, (rezygnacja wykonawcy).

Podjął decyzję o:

- wymianie niesprawnych wyłączników głównych prądu,

- pilotażowego, dodatkowego badania ciągów kominowych,

- dalszych działaniach w sprawie nowego systemu zasad i opłat za wywóz odpadów komunalnych,

- przesunięciu terminu montażu witryny w aptece przy Ogrodowej 13.

Rozpatrzył sprawy:

- dalszych działań w zakresie dopłat do wody dla mieszkańców Kościuszki 72 i 72a,

- wspólnych inwestycji z Urzędem Miejskim w Brzesku w 2019 roku,

- pisma mieszkańców oś. Jagiełły 6 odnośnie ogrodzenia zieleńców.


Utworzono: poniedziałek, 20 maja 2019 12:28

POSIEDZENIE ZARZĄDU 17.05.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 17.05.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko – mieszkaniowe, zadłużeń czynowych, a także:

Dokonał wyboru wykonawców na:

- malowanie klatek schodowych po negocjacjach,

- instalacji domofonowych.

Podjął decyzję o:

- samodzielnym (bez Urzędu Miejskiego) doposażeniu placów zabaw w 2019 roku,

- ogłoszeniu przetargów na wymianę chodników i parkingów,

- wystąpieniu z wnioskiem do Urzędu Miejskiego w Brzesku o współfinansowaniu placów zabaw w 2020 roku.

Zapoznał się z decyzją Krajowej Izby Skarbowej dotyczącej zakupu gazu bez akcyzy.


Utworzono: piątek, 26 kwietnia 2019 12:01

POSIEDZENIE ZARZĄDU 26.04.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 26.04.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko – mieszkaniowe, a także:

Zatwierdził wybór wykonawców przez Komisję Przetargową na:

-wymianę stolarki okiennej,

-docieplenia budynków,

-malowanie klatek schodowych.

Podjął decyzję o zakupie wiertarki udarowej.


Utworzono: wtorek, 16 kwietnia 2019 10:01

POSIEDZENIE ZARZĄDU 10.04.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 10.04.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko – mieszkaniowe i dotyczące lokali użytkowych, a także:

Zatwierdził informacje o: realizacji wniosków polustracyjnych i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2018 roku.

Podjął decyzję o nasadzeniach nowych drzewek ze względu na obowiązek nakładany przez UM w Brzesku po wycince starych drzew.

Zatwierdził wybór wykonawców przez Komisję Przetargową na:

-remont balkonów i podestów,

-docieplenia stropodachów,

-bram i witryn po wyjaśnieniu kwestii technicznych i jakościowych.

Podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu na wymianę okien zgodnie z rekomendacją Komisji Przetargowej.


Utworzono: wtorek, 02 kwietnia 2019 13:25

POSIEDZENIE ZARZĄDU 28.03.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28.03.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko – mieszkaniowe i dotyczące lokali użytkowych, a także:

Zatwierdził sprawozdania: finansowe i zarządu za 2018 rok oraz podziału nadwyżki bilansowej.

Rozpatrzył sprawy dotyczące wysokości stawek czynszowych za wynajem lokali użytkowych i parkowania na parkingu spółdzielni.

Podjął decyzję o anulowaniu identyfikatora czasowego.

Zatwierdził wybór wykonawców przez Komisję Przetargową na: wymianę nasad kominowych i koszenie trawy na terenach spółdzielni.

Podjął uchwałę o zrzeczeniu się użytkowania wieczystego działki nr 1253/15.


Utworzono: czwartek, 21 lutego 2019 12:34

POSIEDZENIE ZARZĄDU 19.02.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 19.02.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko - mieszkaniowe, a także:

Zaakceptował plan remontów na 2019 rok, który zostanie przedłożony Radzie Nadzorczej do akceptacji.

Zapoznał się z pismami dotyczącymi dostawy wody do budynków Kościuszki 72 i 72a i podjął decyzję, że dalsze działania zostaną podjęte po konsultacji z Radcą Prawnym.

Przyjął informację o wykonaniu planu remontowego za 2018 rok przygotowaną przez kierownika Działu Technicznego, która zostanie przedstawiona na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Rozpatrzył prośby o rozłożenie na raty zadłużeń czynszowych.


Utworzono: wtorek, 05 lutego 2019 09:29

POSIEDZENIE ZARZĄDU 31.01.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 31.01.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, pracownicze, a także:

Podjął decyzję o zakupach:

- eksplozymetra do przeprowadzania pomiarów instalacji gazowych w mieszkaniach,

- drukarki ze skanerem.

Zaakceptował propozycję ugody z najemcą lokalu użytkowego w sprawie spłaty zadłużenia.

Rozpatrzył pismo w sprawie rozwiązania umowy po likwidacji firmy i zawarciu nowej, z nowym podmiotem gospodarczym. W tej sprawie dalsze działania zostaną, podjęte po konsultacji z radcą prawnym.

Zapoznał się z prośbą z-cy burmistrza w sprawie lepszego oznakowania dróg i budynków. Zalecenia będą realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych możliwości.

Zobowiązał kierownika działu technicznego do przygotowania na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej planu remontów na 2019 rok.        

Postanowił o zasięgnięciu opinii prawnej w sprawie działki nr 1253/15, która jest w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, a stanowi fragment ulicy Partyzantów.

Podjął decyzję o likwidacji pełnienia dyżurów przez konserwatorów od 31.01.2019 roku.

W związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia o 150 zł, podjął decyzję o wzroście wynagrodzeń pracowników.   


Utworzono: wtorek, 05 lutego 2019 09:29

POSIEDZENIE ZARZĄDU 28.01.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28.01.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, pracownicze, a także:

Podjął decyzję o wymianie witryny w lokalu użytkowym w budynku Ogrodowa 13.

Po przeprowadzonych negocjacjach podjął decyzję o zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego, który został wydzielony z części apteki.


Utworzono: środa, 23 stycznia 2019 08:49

POSIEDZENIE ZARZĄDU 21.01.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 21.01.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, pracownicze, a także:

1. Po przeanalizowaniu ofert podjął decyzję o zakupie dwóch nowych komputerów do działów; Technicznego i Księgowości. Dalsza praca na starych komputerach była niemożliwa.  

2. Podjął decyzję o remoncie lokali użytkowych w związku ze zmianami w powierzchniach wynajmowanych i zawarciem umowy najmu z nowym najemcą. O planowanych wydatkach i zakupach zostanie poinformowana Rada Nadzorcza.


Utworzono: poniedziałek, 21 stycznia 2019 06:45

POSIEDZENIE ZARZĄDU 11.01.2019 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 11.01.2019 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko-mieszkaniowe, pracownicze, wynajmu lokali użytkowych, a także:

1. Podjął decyzję o zakupie modułu do sporządzania i przesyłania sprawozdań finansowych (ustawowy obowiązek) do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zakupie dwóch elektrycznych podgrzewaczy wody po likwidacji podgrzewaczy gazowych.  

2. Zapoznał się ze zmianami w kodeksie pracy odnośnie pełnienia dyżurów i z ofertami na nowe witryny w lokalach użytkowych. Dalsze działania zostaną podjęte po dokładnym przeanalizowaniu obu spraw.

 

 ZARZĄD PRZYJMUJE W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI

poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00